Impresum

Údaje dle § 5 zákona o médiích (Telemediengesetz)

Markgrafenkirchen e.V.
Hans-Meiser-Straße 2
95447 Bayreuth

Rejstřík sdružení: VR200737
Rejstříkový soud: Amtsgericht Bayreuth

Zastoupen:
Hansem Peetzem

Kontakt

Telefon: +49 921 7574821
Telefax: +49 921 75748-15

Urovnání sporů spotřebitelů/universální smírčí orgán

Nejsme ochotni ani povinni se účastnit řízení pro řešení sporů před rozhodčím soudem pro spotřebitele.

Odpovědnost za obsah

Jako poskytovatel služeb odpovídáme dle § 7 odst. 1 zákona o médiích (TMG) za vlastní obsah těchto stránek v souladu s obecnými zákony. Podle §§ 8 – 10 zákona o médiích (TMG) nemáme my jako poskytovatel služeb povinnost sledovat zprostředkované nebo uložené informace třetích stran ani vyšetřovat okolnosti, které svědčí o nezákonné činnosti.

Povinnosti odstranit nebo blokovat použití informací podle obecných zákonů zůstávají nedotčeny. Odpovědnost v tomto ohledu je však možná pouze od okamžiku, kdy zjistíme konkrétní porušení práva. Jakmile zjistíme taková porušení, okamžitě tento obsah odstraníme.

Odpovědnost za odkazy

Naše nabídka obsahuje odkazy na externí webové stránky třetích stran, na jejichž obsah nemáme žádný vliv. Z tohoto důvodu nemůžeme přijmout žádnou odpovědnost za tento externí obsah. Za obsah odkazovaných stránek vždy odpovídá příslušný poskytovatel nebo provozovatel stránek. Propojené stránky byly zkontrolovány z hlediska možného porušení právních předpisů v době vytvoření odkazu. V době, kdy byl odkaz vytvořen, nebylo možné zjistit žádný nezákonný obsah.

Trvalá kontrola obsahu odkazovaných stránek není proveditelná bez konkrétního důkazu o porušení. Jakmile zjistíme porušení právních předpisů, okamžitě tyto odkazy odstraníme.

Autorská práva

Obsah a díla na těchto stránkách vytvořená provozovatelem stránek podléhají německému autorskému zákonu. Rozmnožování, úpravy, distribuce a jakékoli použití za hranicí autorských práv vyžaduje písemný souhlas příslušného autora nebo tvůrce. Stahování a kopie této stránky jsou povoleny pouze pro soukromé, nekomerční použití.

Pokud obsah na této stránce nebyl vytvořen provozovatelem, jsou respektována autorská práva třetích stran. Jako takový je označen zejména obsah třetích stran. Pokud se přesto dozvíte o porušení autorských práv, dejte nám prosím vědět. Jakmile zjistíme porušení právních předpisů, okamžitě takový obsah odstraníme.

Made by TMT

Webdesign & Programování

TMT GmbH & Co. KG
Nürnberger Straße 42
95448 Bayreuth

Photo