Farní kostel Bartoloměje, Schauenstein

Udržet vzpomínku čerstvou

Skutečnost, že tento kostel v roce 1414 potřetí vyhořel, je vzpomínána dvakrát: za oltářem a na varhanách. Nápis na zdi vedle erbu Hohenzollernů hovoří o obnově stropu, která byla v roce 1676 nezbytná, přestože kostel byl během třicetileté války devastace ušetřen. Na varhanách také jiné dvě cedulky upozorňují na povýšení místa pod hradem na město (r. 1422) a na opravu kostela v letech 1839-43, kdy byl kostel nově uspořádán, vyzdoben malbami a zlacením a vybaven novými varhanami. Od té doby má interiér svou dnešní podobu. Otto von Schauensteina, zakladatele hradu, který dnes slouží jako hasičské muzeum, i první hradní kaple, ze začátku 13. století, připomíná tvář v zákristii v podzemí věže. Gotické nástěnné malby svědčí o stáří této bývalé kaple.
Je však třeba připomenout nejen tento příběh, ale zejména to, co Bůh udělal pro spásu lidstva a co dělá dodnes. Mnoho andělů na stěnách a v okenních výklencích obklopuje návštěvníka ze všech stran, někteří ukazují nástroje Kristova umučení, a zvěstují tak spásu, která se stala na kříži. Ukřižovaný stojí uprostřed kazatelny na oltáři, který vyřezal v r. 1717 Johann Nikolaus Knoll (stejně jako barokní skříň varhan) a který bohatě pozlatil a pestře pomaloval Johann Georg Schürer. Na samém vrcholu zaslibuje Vzkříšený se svatozáří vítězství nad smrtí. Evangelisté na čtyřech rozích říkají, že poselství má jít do všech nebeských směrů. Při Poslední večeři, která je scénicky znázorněna na predele oltáře, vyzývá Ježíš své učedníky: „To čiňte na mou památku.“

Objevovat
kostel.

Farní kostel Bartoloměje
Dr.- Martin-Luther-Platz 2
95197 Schauenstein

Pondělí, Úterý, Středa, Čtvrtek, Pátek, Sobota, Neděle 09:00-16:00
Otevření kostela se připravuje. Obraťte se prosím na farní úřad.

Evang.-Luth. Pfarramt Schauenstein
09252 8393
info@kirche-schauenstein.de
kirche-schauenstein.de

  • Parkování osobních automobilů
  • Veřejná doprava
  • Prohlídky kostela

Prozkoumat
okolí.

Vyplatí se rozhlédnout i dál než jen z věže kostela: mnoho kostelů leží na krásných cyklotrasách, turistických stezkách nebo poutních cestách. Všechny najdete přehledně na následující mapě. Také pamětihodnosti v blízkém okolí. Odkazy vedou na webové stránky měst a obcí i církevních sborů a příslušné turistické informace.

Cyklistické trasy, poutní a turistické cesty v okolí tohoto kostela:

Hof Land HO 4 – Kleine und mittlere Textiltour 39 km Hof Land HO 2 – Selbitztal-Radweg 37 km Museumsweg 55 km Fuchsbauweg OS 22 11 km Aubachgrund-Weg OS 21 6 km Pilgerweg Via Porta Kloster Volkenroda-Abtei Waldsassen 86 km Markgrafenkirchen und sehr viel mehr
Tour 16: “Im östlichen Frankenwald”
40 km

Navštívit
událost.

Další akce na webových stránkách sboru nebo na portálu Evangelische Termine (Evangelické termíny).