Farní kostel sv. Bartoloměje, Mistelbach

Obrázková kniha Boží

Celý kostel byl v několika etapách vymalován biblickými scénami. Nejprve vymaloval neznámý umělec spodní galerii. V polovině třicetileté války v roce 1632 pak Elias Brendel a jeho syn Friedrich poopravili 25 olejomaleb zobrazujících Umučení Krista. Na horní galerii, postavené na začátku 18. století, namaloval v r. 1725 Johann Peter Langheinrich 26 scén ze života Ježíše, zejména jeho zázraky. Ve stejném roce byl pověřen namalovat na valenou klenbu v oblouku nad presbytářem scénu z posledního soudu. Také na dlaždicích na kazatelně jsou obrazy, např. s příběhem „Jákobova žebříku“.
Nejen namalované obrazy přinášejí zvěst, ale také ostatní předměty v kostele i další figury: Oltář se scénou Ukřižování, s postavami Mojžíše a Jana, nad tím Bůh Otec a Vzkříšený (na zadní straně je uvedeno, že se jedná o první oltář za vlády markraběte Georga Wilhelma); kazatelna se stříškou, vytvořená také Johannem Casparem Fischerem, oba nádherné procesní kříže a křtitelnice. Nad náhrobkem posledního pána z Mistelbachu visí epitaf faráře I. N. Geiera, kterému nebeská ruka nasazuje korunu života.
Malé románské klenuté okno za oltářem dokazuje, že kostel tu stál už ve 12. nebo 13. století, nejspíš jako zámecká kaple mistelbašských, kteří podporovali také opevněný kostel v Gesees. Až do reformace byl kostel zasvěcen sv. Martinu a poté přejmenován na kostel sv. Bartoloměje.

Objevovat
kostel.

Farní kostel sv. Bartoloměje
Bayreuther Str. 2
95511 Mistelbach

Tento kostel momentálně není otevřen veřejnosti. V letních měsících je kostel otevřen do 17 hodin.

Evang.-Luth. Pfarramt Mistelbach
09201 363
pfarramt.mistelbach@elkb.de
mistelbach-evangelisch.de

  • Bezbariérově přístupné
  • Parkování osobních automobilů
  • Veřejná doprava
  • Gastronomie
  • Prohlídky kostela

Prozkoumat
okolí.

Vyplatí se rozhlédnout i dál než jen z věže kostela: mnoho kostelů leží na krásných cyklotrasách, turistických stezkách nebo poutních cestách. Všechny najdete přehledně na následující mapě. Také pamětihodnosti v blízkém okolí. Odkazy vedou na webové stránky měst a obcí i církevních sborů a příslušné turistické informace.

Cyklistické trasy, poutní a turistické cesty v okolí tohoto kostela:

Bayreuth Radring – Schleife A 15 km Bayreuth Radring – Äußerer Radring 49 km Fränkische Schweiz-Radweg 66 km Bayreuth Land BT 7 21 km Casanovas Ausritt 191 km Markgrafen-Weg 30 km Auf den Spuren der Raubritter 21 km Durch das Misteltal 9 km Vorbei am Schobertsberg 10 km Markgräfin-Wilhelmine-Weg 11 km Bayreuth Land BT 6 20 km Pottenstein-Radweg 48 km Radrunde Oberfranken 552 km Thermentour 125 km Abenteuerweg 6 km Mistelquellenweg 16 km Postreiterweg durch den Hummelgau 17 km

Navštívit
událost.

Další akce na webových stránkách sboru nebo na portálu Evangelische Termine (Evangelické termíny).