Farní kostel sv. Bartoloměje, Mistelgau

Otevři se mi, krásná bráno

Když vstoupíte jedním ze tří uměleckých portálů, přivítá vás nádherný barokní interiér – mistrovský markrabský kostel, i když bez kazatelnového oltáře. Inspektor venkovských staveb Johann David Räntz navrhl novostavbu kostelní lodi v letech 1735-37, ta byla přistavěna k tradičnímu věžovému kostelu z 15. století. Pohled návštěvníka padne nejprve nad oblouk presbytáře na trojúhelník s Božím okem, který obklopuje věnec ohnivých jazyků a pásky s nápisem zvěstující Boží slávu. Kazatelna s bohatě zdobeným řečištěm i stříškou, kterou vyřezal Johan Caspar Fischer, ukazuje další zvláštnost: drží ji Samson, na němž je upevněna oslí čelist. Kazatele obklopují apoštolé, evangelisté a mnoho andělů. Nad vším stojí Vzkříšený, stejně jako nad oltářem, který je od stejného umělce. Andělé zde ukládají Ukřižovaného do schránky a jsou ozdobou oltářní mřížky.
Toto uspořádání včetně křtitelnice od Johanna Georga Brencka z r. 1686 a 55 obrazů ke Starému a Novému zákonu na obou emporách, které namaloval v r. 1712 bayreuthský dvorní malíř Johann Schertel, bylo převzato z předchozí stavby. Nově vznikl strop. Georg Christoph Gebhard namaloval doprostřed křest Ježíše a v kruzích symbolické obrazy, Johann Nikolaus Feeg k tomu vytvořil štuk. Za povšimnutí stojí také hrobka vedle dveří do zákristie: pohřbený šlechtic má stejné rysy jako omilostněný lotr na kříži, jemuž Ježíš říká: „Dnes budeš se mnou v ráji.“

Objevovat
kostel.

Farní kostel sv. Bartoloměje
Schulstr. 4
95490 Mistelgau

Sobota 10:00-17:00
Neděle 09:30-17:00
Kostel je otevřen od dubna do října o sobotách a nedělích. Další otvírací časy se připravují.

Evang.-Luth. Pfarramt Mistelgau
09279 1711
pfarramt.mistelgau@elkb.de
kirche-mistelgau-glashuetten.de

  • Bezbariérově přístupné
  • Parkování osobních automobilů
  • Parkování autobusů
  • Veřejná doprava
  • WC
  • Gastronomie
  • Prohlídky kostela

Prozkoumat
okolí.

Vyplatí se rozhlédnout i dál než jen z věže kostela: mnoho kostelů leží na krásných cyklotrasách, turistických stezkách nebo poutních cestách. Všechny najdete přehledně na následující mapě. Také pamětihodnosti v blízkém okolí. Odkazy vedou na webové stránky měst a obcí i církevních sborů a příslušné turistické informace.

Cyklistické trasy, poutní a turistické cesty v okolí tohoto kostela:

Vorbei am Schobertsberg 10 km Schobertsbergweg 6 km St. Rupert-Weg 14 km Casanovas Ausritt 191 km Fränkische Schweiz-Radweg 66 km Markgrafenkirchen und sehr viel mehr
Tour 03: “Im Hummelgau”
43 km

Navštívit
událost.

Další akce na webových stránkách sboru nebo na portálu Evangelische Termine (Evangelické termíny).