Elias Räntz

Pravděpodobně nejdůležitější sochař na markraběcím dvoře v Bayreuthu pochází ze štýrské rodiny. Byl pokřtěn v Řezně 21. srpna 1649 a pohřben v Bayreuthu 27. září 1731. Vzdělání si užíval v Itálii a byl výrazně ovlivněn G. L. Berninim. V roce 1679 ho markrabě Christian Ernst přivedl do rezidenčního města jako dvorního sochaře, kde udělal rychlou kariéru.

Mezi jeho četná díla ze dřeva nebo kamene patří markrabská fontána před Novým zámkem v Bayreuthu a fontána Hugenottenbrunnen v Erlangen. Pracoval také po celém markrabství: panská lóže v kostele sv. Vavřince v Thurnau je jedním z jeho nejpůsobivějších mistrovských děl. O uměleckých schopnostech Eliase Räntze svědčí v Pilgramsreuthu oltář, kazatelna i její vstup s bohatou figurální výzdobou – Mojžíš nese kazatelnu na svých bedrech. Räntzova díla jsou charakterizována jemnými řezbami a živými tahy.