Evangelisté

Čtyři evangelisty jsou najdeme téměř ve všech kostelích. Obvykle mají v ruce knihu a pero. Doprovázejí je symboly jejich evangelií:
Matouš – anděl
Marek – lev
Lukáš – býk
Jan – orel

Ve středověkých zobrazeních mají všichni křídla – i lev a býk. Jsou to poslové nebes a přinášejí lidem dobrou zprávu (evangelium). Znamení Matouše byl původně člověk. Směl mít křídla a stal se andělem, který drží kalamář nebo mu šeptá slova do ucha. Ve staletích po reformaci neměli evangelisté obvykle svatozář. Jsou to poslové a přinášejí zvěst Ježíše Krista o spáse světa. Často ho obklopují na kazatelně. Na jejich knihách lze někdy vidět důležité verše z jejich evangelií.
Později bylo slovo „evangelista“ přeneseno na všechny, kdo kázali misijním způsobem.

Když evangelisté stojí, jako na obrazech v kostele sv. Jana v Bayreuthu, ve čtyřech rozích oltáře, začíná mít význam symbolika čísel. Čtyři je číslo Země v jejím prostorovém rozprostření (čtyři světové strany) i ve smyslu časovém (čtyři roční období). Evangelium by mělo být zvěstováno až do všech konců Země. Kristus zaslibuje, že bude s námi po všechny dny až do konce tohoto věku. (Matouš 28)