Iniciály

Iniciály jsou počáteční písmena (z latinského „initium“, „začátek“). Zkratky zastupují jméno a titul markrabat a dalších šlechticů. Nacházejí se na erbech, jako např. nad portálem ve Wirsbergu (viz obrázek): FMZBC – Friedrich Markgraf zu Brandenburg-Culmbach. Už nápis nad Ježíšovým křížem byl takovou zkratkou: INRI znamená „Iesus Nazarenus Rex Iudorum“ – Ježíš Nazaretský, král židovský. Dodatečně tak byl v posměšném označení místodržícího Piláta „židovský král“ odhalen skutečný nárok na vládu Ježíše Krista. Iniciály šlechticů na erbech (stejně jako erby samy) vyjadřují světskou moc a vládu.

Obzvlášť je to zřejmé, pokud je na oltář nebo na zeď kostela umístěno pouze jedno písmeno. Iniciála se stane monogramem. To nechávali mocní odedávna vyrážet na mince a podepisovali se tak. Významně se to rozšířilo v umění jako znamení umělce a v měšťanstvu jako označení osobního majetku – dnešní značka. Často se v kostelech nacházejí zejména iniciály „F“ (viz obrázek: Benk) a „A“ markraběte Friedricha a Alexandra, dále např. i monogram pruského krále Friedricha Wilhelma II. (např. v Eckersdorfu a v Ludwigsstadtu). Když pak byl tento region přiřazen k Bavorskému království, nebylo už na štít s erbem umísťováno jméno krále nebo markraběte, nýbrž monogram Kristův z řeckých písmen Chi a Ro.