Markrabě Friedrich

1711-1763, doba vlády: 1735-1763

Narodil se 10. května 1711 ve Weferlingenu jako syn pozdějšího markraběte Georga Friedricha Karla a jeho manželky Dorothey von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Beck. Bylo mu dopřáno rozsáhlé vzdělání a výchova, studoval osm let na kalvínské univerzitě v Ženevě, což byla protestantská vzdělávací metropole té doby. Ještě dvě generace před tím se v luterském bayreuthském dvoře přísně dbalo na to, aby se dědičtí princové nedostali do evangelického reformovaného vlivu. Po studiu markrabě Friedrich podnikl vzdělávací cestu do Paříže a Versailles, což vzbudilo jeho zájem o parky a vodní útvary. Nadchl se pro umění a zdokonalil se v hraní na flétnu. Tyto dovednosti později uplatnil na bayreuthském dvoře, upadly ale v zapomnění kvůli „humbuku“ kolem markraběnky Wilhelminy. Univerzita, kterou založil, byla brzy přemístěna do Erlangen.

Když měl po smrti svého otce převzít vládu, byl zcela nepřipravený. Georg Friedrich Karl ho držel stranou všech vládních záležitostí, protože se bál příliš velkého vlivu Wilhelminy. Teprve za pomoci svého tajemníka a později prvního ministra Filipa Ellrodta byl správu schopen uspořádat, zamezit korupci a zlepšit příjmy. Stejně jako jeho žena trpěl i on přísnou a těsnou zbožností svého otce. Proto ihned po nástupu do funkce propustil pietistického dvorního kazatele Silchmüllera a jmenoval kazatelem umírněného luterského Schmidta. Za Friedricha byla postavena většina markrabských kostelů. Jeho iniciály se skvějí ve své velikosti a nádheře na jejich stěnách, i když Friedrichův finanční podíl se držel v mezích a většinou byl omezen jen na dodávky kamene a dřeva zdarma.

Po Wilhelminově smrti v roce 1758 se Friedrich oženil s její neteří Sophie Caroline Marie von Braunschweig-Wolfenbüttel. Toto manželství zůstalo bezdětné, a protože neměl mužského dědice, stal se nástupcem Friedricha jeho strýc markrabě Friedrich Christian.

Wilhelmine popisuje svého muže takto:

“Je radostný a příjemný společník, i když je pro něj namáhavé být srozumitelný, protože mumlá. Má dar snadného vyjadřování a pronikavý intelekt. Jeho dobré srdce mu otevírá cestu ke všem, kdo ho poznají blíže. Je velkorysý, ochotný pomoci, soucitný, zdvořilý, přívětivý, vždy v dobré náladě, zkrátka má všechny ctnosti bez jakýchkoli neřestí. Jedinou slabostí, kterou jsem na něm našla, je určitá lehkomyslnost.“

Více informací na Wikipedii.