Farní kostel Michaela, Ludwigsstadt

Střízlivý a noblesní

Ze středověkého kostela dodnes stojí mohutná věž, která byla zvýšena v r. 1571. K ní byl v letech 1791/92 přistavěn střízlivý a zároveň noblesní chrámový prostor s vysokými galeriemi. Zelený odstín, který kostel charakterizuje, dává širokému bílému prostoru zvláštní atmosféru.
Z klasicistního oltáře s vestavěnou kazatelnou, který zabírá téměř celou zeď, vystupují vedle kazatelny Petr a Pavel v životní velikosti a ukazují na kazatele. Andělé zvedají oponu: Bůh sám se zjevuje a mluví lidskými slovy. Na stropu kazatelny ukazuje pruský orel i iniciály pruského krále Fridricha Viléma II., že markrabství Braniborů-Kulmbachů právě přešlo na Prusy. Oba zbožní andělé vedle zlatého trojúhelníku s třemi ohnivými plameny Ducha svatého a zářící svatozáří ukazují, komu patří nejvyšší sláva: trojjedinému Bohu.
Některé náhrobky Orlamündů a von Thünů s jejich nadživotními postavami jsou z uměleckého hlediska i z hlediska historického odívání velmi zajímavé.

Objevovat
kostel.

farní kostel Michaela
Marktplatz 6
96337 Ludwigsstadt

Pondělí, Úterý, Středa, Čtvrtek, Pátek, Sobota, Neděle 09:00-16:00

Evang.-Luth. Pfarramt Ludwigstadt
09263 362
Pfarramt.Ludwigsstadt@elkb.de
e-kirche.de

  • Parkování osobních automobilů
  • Parkování autobusů
  • Veřejná doprava
  • WC
  • Gastronomie
  • Prohlídky kostela

Prozkoumat
okolí.

Vyplatí se rozhlédnout i dál než jen z věže kostela: mnoho kostelů leží na krásných cyklotrasách, turistických stezkách nebo poutních cestách. Všechny najdete přehledně na následující mapě. Také pamětihodnosti v blízkém okolí. Odkazy vedou na webové stránky měst a obcí i církevních sborů a příslušné turistické informace.

Cyklistické trasy, poutní a turistické cesty v okolí tohoto kostela:

Mountainbike 1 Rennsteig-Region NORD 40 km Lutherweg 1000 km Burgenweg Frankenwald 137 km Glasmacher-Weg 27 km Mantelburg-Weg 19 km Schieferpfad-Weg 66 km FrankenwaldSteig 244 km Alte Heeresstraße 17 km EuroVelo 13 Iron Curtain Trail 9950 km Obermain-Frankenwald-Tour 236 km Markgrafenkirchen und sehr viel mehr
Tour 15: “Rund um Ludwigsstadt”
39 km

Navštívit
událost.

Další akce na webových stránkách sboru nebo na portálu Evangelische Termine (Evangelické termíny).