Farní kostel Nejsvětější trojice, Presseck

Obrazové poselství o pokoji

Presseck, ležící ve výšinách Franského lesa, patřil po dlouhou dobu pánům z Wildensteinu. Na stěnách kostela je vidět mnoho jejich náhrobních kamenů. Jako patroni církve se o kostel velice starali. Nechali ho po r. 1500 zvětšit. Pozdně gotická stavba s neobvykle velkým presbytářem je zachována dodnes. Byly odkryty nástěnné malby z roku 1513: svatý Kryštof, Ukřižování a Snímání z kříže, Poslední soud a portrét Christopha von Wildensteina.
Nápis na severní zdi informuje, že kostel byl ve třicetileté válce evangelíkům odebrán, ale po Westfálském míru 1648 jim byl zase navrácen. Byl poškozen a musel být znovu zařízen. Na podlahu na kruchtách byly použity obrazové tabule, které zůstaly nejspíš z dřívějšího zábradlí na kruchtě. Už v r. 1649 se Wildenreutherové mohli opět zúčastnit bohoslužeb ve „šlechtické lóži“. Poselství o pokoji je ve středu oltáře, který zhotovil Johann Matthäus Müller ze Stadtsteinachu. Hebrejská písmena zvěstují „Boha pokoje“ (Jahwe Schalom). Vzkříšený, který korunuje oltář, v bibli zvěstuje: „V něm je náš pokoj“. Křtitelnice s andělem je laskavým pozváním. Před kostelem mají děti z mateřské školky hřiště.
Ale největší atrakcí jsou gotické klenby stropu kostela: biblickými obrazy je vymaloval Friedrich Schmidt z Kulmbachu. Znázorňují dějiny Boha a Božího lidu od počátku až do zaslíbeného království pokoje v nebi. Uprostřed je vize proroka Izajáše a zjevení Jana, který vidí Boha na jeho trůnu a Beránka, který smířil svět.

Objevovat
kostel.

Farní kostel Nejsvětější trojice
Kirchbergweg 11
95355 Presseck

Pondělí, Úterý, Středa, Čtvrtek, Pátek, Sobota, Neděle 09:00-17:00

Evang.-Luth. Pfarramt Presseck
09222 320
pfarramt.presseck@elkb.de
presseck-evangelisch.de

  • Bezbariérově přístupné
  • Parkování osobních automobilů
  • Veřejná doprava
  • Gastronomie
  • Prohlídky kostela

Prozkoumat
okolí.

Vyplatí se rozhlédnout i dál než jen z věže kostela: mnoho kostelů leží na krásných cyklotrasách, turistických stezkách nebo poutních cestách. Všechny najdete přehledně na následující mapě. Také pamětihodnosti v blízkém okolí. Odkazy vedou na webové stránky měst a obcí i církevních sborů a příslušné turistické informace.

Cyklistické trasy, poutní a turistické cesty v okolí tohoto kostela:

Durch Bayerns steinreiche Ecke 203 km Steinachtal – Mountainbiketour 40 km Kulmbach Land KU 6 – Erlebnis Pressecker Knock 13 km Euregio Egrensis Radweg Nordroute 530 km Nortwaldweg – Fernwanderweg 88 km FrankenwaldSteig 244 km Siebenfreundweg 20.5 km FrankenwaldSteigla Dreierknock 12 km Grafengehaiger Weg KU 61 19 km Mountainbike 5 Rodachtal SÜD 25 km

Navštívit
událost.

Další akce na webových stránkách sboru nebo na portálu Evangelische Termine (Evangelické termíny).