Farní kostel sv. Jana, Röslau

Obnovený markrabský kostel

Díky kazatelně, kterou pravděpodobně již kolem r. 1700 vyrobil „dřevořezbář Knoll“ z Hofu, vlastní kostel velmi jeden velmi raný exemplář. Obnoven byl však až v r. 1973. V r. 1872 bylo vše přizpůsobeno novogotickému vkusu (proces „purifikace“). Byli odstraněni andělé a ohrádka okolo oltáře. Křtitelnice ve tvaru anděla skončila v ohni, údajně proto, že farář v taláru se často zachytil za jeho natažená křídla a pověrčiví lidé jeho krk zdobili stuhami. Také obrazy na galeriích byly přemalovány a teprve v r. 1953 byly znovu odkryty. Malíř Georg Radius z Röslau namaloval v tradičním stylu výjevy od narození Ježíšova až k poslednímu soudu. Nástropní malbu vytvořil jeho syn Johann David Radius. Znázorňuje Nanebevstoupení Krista. Kristus v červeném rouchu vládce vstupuje se svatozáří do nebeské slávy.
Oltář s vestavěnou kazatelnou byl umístěn do oblouku presbytáře, takže pro shromážděný sbor vznikl sálový kostel. Obraz večeře Páně na oltáři, varhany nad ním na vlastní kruchtě, křtitelnice ve středu kostela, dvojité galerie na třech stranách kostela – to vše dělá röslauský kostel markrabským. Zvěstování Božího slova stojí ve středu, což zdůrazňuje biblický verš nad chórovým obloukem: „Blaze těm, kdo slyší Boží slovo a zachovávají je.“ Že je někdy vidět na náhrobku Susanny Sybilly z Waldenfelsu kapka vody, lze vysvětlit zcela přirozeně. Do kostela, jehož počátky se datují pravděpodobně až do 13. století, se nikdy nekonala pouť, dnes je však denně otevřen návštěvníkům.

Objevovat
kostel.

Farní kostel sv. Jana
Ludwigsfelder Str. 4
95195 Röslau

Pondělí, Úterý, Středa, Čtvrtek, Pátek, Sobota, Neděle 08:00-16:00
Kostel je otevřen od dubna do října do 18 hodin.

Evang.-Luth. Pfarramt Röslau
09238 277
pfarramt.roeslau@elkb.de
roeslau-evangelisch.de

  • Parkování osobních automobilů
  • Parkování autobusů
  • Veřejná doprava
  • WC
  • Gastronomie
  • Prohlídky kostela

Prozkoumat
okolí.

Vyplatí se rozhlédnout i dál než jen z věže kostela: mnoho kostelů leží na krásných cyklotrasách, turistických stezkách nebo poutních cestách. Všechny najdete přehledně na následující mapě. Také pamětihodnosti v blízkém okolí. Odkazy vedou na webové stránky měst a obcí i církevních sborů a příslušné turistické informace.

Cyklistické trasy, poutní a turistické cesty v okolí tohoto kostela:

Wunsiedel Land WUN 8 – Von Wunsiedel zum Weißenstädter See 42 km Wunsiedel Land WUN 5 – Im Hufeisen 41 km Wunsiedel Land WUN 15 – Egerradweg 55 km Jean-Paul-Weg 200 km Egerweg 49 km Röslauweg 42 km Wunsiedel Land WUN 1 – Sechsämter Radweg 95 km Wunsiedel Land WUN 10 – Rund um den Schneeberg 50 km Wunsiedel Land WUN 11 – Im Wunsiedler Becken 45 km Wunsiedel Land WUN 13 – Röslau Radweg 45 km

Navštívit
událost.

Další akce na webových stránkách sboru nebo na portálu Evangelische Termine (Evangelické termíny).