Farní kostel sv. Jana, Wirsberg

Zasvěcen za přítomnosti Wilhelminy

Při slavnostním vysvěcení dnešního kostela sv. Jana dne 26. června 1746 byla osobně přítomna markraběnka Wilhelmina. Nad umělecky vyzdobeným vstupním portálem s letopočtem 1743, kdy byl začátek stavby, se skví markraběcí erb nesoucí jméno markraběte Friedricha. Uvnitř kostela poukazuje na světské panstvo iniciála „F“ a červený braniborský orel. To nebeské náleží zmrtvýchvstalému Kristu, který je znázorněn na stropní malbě na obou stranách zlatého trojúhelníku se svatozáří. Andělíčci s květinami, srdcem a nástroji Kristova umučení ho obklopují.
Nádherný oltář s vestavěnou kazatelnou zhotovil v r. 1744 sochař Wolfgang Adam Knoll z Hofu a bíle a zlatě ho vymaloval dvorní malíř Sebastian Friedrich Müller z Kulmbachu. Při malování oltáře, varhan a galerií zřejmě kopíroval zámecký kostel v Bayreuthu. Nápis na predele nabádá k důstojnému užívání večeře Páně. Nad Vzkříšeným na stříšce kazatelny ukazují dvě ženské postavy kříž a kalich jako znamení utrpení a kotvu jako symbol naděje a víry.
Na křtitelnici jsou vidět různá stavební období. Pískovcový podstavec z 12. stol. pochází z původního kostela. Miska křtitelnice s obrazy manželů zakladatelů z r. 1647 připomíná rekonstrukci po zničení kostela ve třicetileté válce 1. února 1633. Modlitební zvonek dodnes zvoní denně ve 14 hodin. Na víku křtitelnice je znázorněn křest Ježíše s barokními postavami.

Objevovat
kostel.

Farní kostel sv. Jana
Marktplatz 14
95339 Wirsberg

Úterý, Středa, Čtvrtek, Pátek, Sobota, Neděle 09:00-17:00
Kostel je otevřen od dubna do října do 18 hod.

Evang.-Luth. Pfarramt Wirsberg
09227 300
pfarramt.wirsberg@elkb.de
e-kirche.de

  • Parkování osobních automobilů
  • Parkování autobusů
  • Nabíjecí stanice pro elektrická kola
  • Nabíjecí stanice pro elektromobily
  • Veřejná doprava
  • WC
  • Gastronomie
  • Prohlídky kostela

Prozkoumat
okolí.

Vyplatí se rozhlédnout i dál než jen z věže kostela: mnoho kostelů leží na krásných cyklotrasách, turistických stezkách nebo poutních cestách. Všechny najdete přehledně na následující mapě. Také pamětihodnosti v blízkém okolí. Odkazy vedou na webové stránky měst a obcí i církevních sborů a příslušné turistické informace.

Cyklistické trasy, poutní a turistické cesty v okolí tohoto kostela:

Main-Radweg (Weißer Main) 538 km Kulmbach Land KU 1 91 km Kulmbach Land KU 2 – Auf den Spuren der Eisenbahn 24 km Kulmbach Land KU 3 – Talsenken + Bergrücken = Frankenwald 32 km Euregio Egrensis Radweg Nordroute 530 km FrankenwaldSteigla Goldener-Falk-Weg 7 km Nortwaldweg – Fernwanderweg 88 km FrankenwaldSteig 244 km KU 11 Schmetterlingsweg 7.6 km KU 14 Dr.-Margerie-Weg 17 km FrankenwaldSteigla “Franzosenweg” 9 km Main Saale Radweg 24 km Markgrafenkirchen und sehr viel mehr
Tour 13: “Rund um Schloss Himmelkron”
47 km

Navštívit
událost.

Další akce na webových stránkách sboru nebo na portálu Evangelische Termine (Evangelické termíny).