Farní kostel sv. Jiljí, Eckersdorf

Od Petra k pruskému králi

V prastaré bývalé kapli sv. Kiliána, která se dnes nachází za oltářem, jsou fresky Petra a dvanácti apoštolů. Každý z nich nese jednu větu z kreda. Části tohoto apoštolského vyznání víry z 15 století jsou stále dobře zachovány, stejně jako evangelijní symboly na stropě. V kostelní hale vynikají iniciály pruského krále Friedricha Wilhelma II. a černý orel na oltáři. Na něm se také nechal zvěčnit donátor kostela z místního rodu von Lüchau svým portrétem proti Kristově tváři s trnovou korunou.
Za vidění určitě stojí bohatě vyřezávaný, zlacený a pestře malovaný oltář s kazatelnou, uprostřed něhož je znázorněn Kristus Spasitel a čtyři evangelisté, andělé s nástroji utrpení a také úplně nahoře povolání proroka Izajáše. Kromě něho je pozoruhodná také modrá křtitelnice a ambon – vše je dílem sochaře J. G. Brencka; zajímavé jsou i procesní kříže. Štuk na stropě se zlatým trojúhelníkem s okem Božím obklopen nádhernou bílou svatozáří se zdobenými biblickými symboly vytvořil dvorní štukatér A. R. Albini.

Objevovat
kostel.

Farní kostel sv. Jiljí
Kirchberg 4
95488 Eckersdorf

Pondělí, Úterý, Středa, Čtvrtek, Pátek, Sobota, Neděle 10:00-18:00
Kostel je otevřen od května do října.

Evang.-Luth. Pfarramt Eckersdorf
0921 31667
pfarramt.eckersdorf@elkb.de
eckersdorf-evangelisch.de

  • Bezbariérově přístupné
  • Parkování osobních automobilů
  • Parkování autobusů
  • Veřejná doprava
  • WC
  • Prohlídky kostela

Prozkoumat
okolí.

Vyplatí se rozhlédnout i dál než jen z věže kostela: mnoho kostelů leží na krásných cyklotrasách, turistických stezkách nebo poutních cestách. Všechny najdete přehledně na následující mapě. Také pamětihodnosti v blízkém okolí. Odkazy vedou na webové stránky měst a obcí i církevních sborů a příslušné turistické informace.

Cyklistické trasy, poutní a turistické cesty v okolí tohoto kostela:

Casanovas Ausritt 191 km Fränkische Schweiz-Radweg 66 km Bayreuth Land BT 3 – Von Schloss Fantaisie nach Bayreuth 25 km Jean-Paul-Weg 200 km Markgräfin-Wilhelmine-Weg 11 km Markgrafen-Weg 30 km Markgrafenkirchen und sehr viel mehr
Tour 03: “Im Hummelgau”
43 km

Navštívit
událost.

Další akce na webových stránkách sboru nebo na portálu Evangelische Termine (Evangelické termíny).