Farní kostel sv. Jiljí, Melkendorf

Duchovní pramen na soutoku Mohanu

Nedaleko soutoku Červeného a Bílého Mohanu stál kostel už na přelomu tisíciletí. Románská stavba byla v r. 1430 zpustošena husity. Gotický opevněný kostel byl po jeho zničení za druhé markrabské války v r. 1553 nahrazen sálovým kostelem, který byl znovu poškozen v třicetileté válce. Tento masakr připomíná na severní stěně nenápadný kámen s letopočtem 1632. Poté byl tento dům Boží přestavěn v barokním stylu na markrabský kostel.
Jeho vybavení ukazuje, co slouží lidem ke spáse. Uprostřed kazatelny, tedy víry samé, stojí Kristus, Spasitel, obklopen čtyřmi evangelisty, kteří ztělesňují poselství spásy. Anděl úplně nahoře ji vytrubuje do světa. Pavel s mečem se přiznává k moci slova Božího. Až budou na zemi odpuštěny hříchy, odemknou Petrovy klíče nebesa. Tak se dělo až do 19. století i v evangelickém kostele v ozdobně vyřezávané zpovědnici při soukromých zpovědích. Původní křtitelnice, u níž začíná „pouť do ráje“, byla nahrazena novogotickou. Večeři Páně připomíná obraz s výjevem Ježíšovy poslední večeře na predele.
Umělecký stropní štuk bamberských štukatérů otce a syna Feegových zaujme bohatými ornamenty v symetrii vrcholného baroka. Symboly desek přikázání a archy úmluvy znamenají „starou smlouvu“. Uprostřed září Boží sláva: trojúhelník lemovaný květinami s Božím jménem Jahwe ve svatozáři. Nebe, cíl pozemské pouti, se otevírá. Na podlaze kostela u vchodu najdou návštěvníci srdečné uvítání.

Objevovat
kostel.

Farní kostel sv. Jiljí
Hauptstr. 18
95326 Kulmbach

Pondělí, Úterý, Čtvrtek, Pátek, Sobota 06:00-18:00
V otvíracích hodinách si můžete vyzvednout klíč od kostela v pekárně Dippold přímo naproti kostelu.

Evang.-Luth. Pfarramt Melkendorf
09221 74861
pfarramt.melkendorf@elkb.de
melkendorf.de

  • Bezbariérově přístupné
  • Parkování osobních automobilů
  • Veřejná doprava
  • Prohlídky kostela

Prozkoumat
okolí.

Vyplatí se rozhlédnout i dál než jen z věže kostela: mnoho kostelů leží na krásných cyklotrasách, turistických stezkách nebo poutních cestách. Všechny najdete přehledně na následující mapě. Také pamětihodnosti v blízkém okolí. Odkazy vedou na webové stránky měst a obcí i církevních sborů a příslušné turistické informace.

Cyklistické trasy, poutní a turistické cesty v okolí tohoto kostela:

Main-Radweg (Roter Main) 557 km Kulmbach Land KU 9 – 5 Täler-Tour am Obermain 29 km Kulmbach Land KU 1 91 km Kulmbach Land KU 8 24 km Rotmain-Wanderweg 25 km Frankenweg 520 km Die Burgenstraße 950 km Mitteleuropa-Route-EuroVelo 4 5100 km Radweg D11 Ostsee-Oberbayern 1694 km Saar-Mosel-Main – D-Route 5 987 km Auen-Weg KU 81 11.3 km Proßer Leitenweg RWF 63 18 km Markgrafenkirchen und sehr viel mehr
Tour 10: “Rund um den Mainzusammenfluss”
37 km
Markgrafenkirchen und sehr viel mehr
Tour 11: “Rund um die Plassenburg”
42 km

Navštívit
událost.

Další akce na webových stránkách sboru nebo na portálu Evangelische Termine (Evangelické termíny).