Farní kostel sv. Lukáše, Kunreuth

Baronský dvorní kostel v obci

Tvar kostela je ve Franském Švýcarsku ojedinělý: oltář s varhanami nahoře a galerie u severní a jižní stěny proti kazatelně. Stavitelé znali, jak se staví jinde, např. ve Frankfurtu a ve Falci. Baroni von Egloffstein měli v Kunreuthu vodní hrad, kostel sloužil dvoru a při pohřbech. Upomíná na to erb nad vchodovými dveřmi na nádherné pískovcové fasádě a pamětní tabule mrtvých uvnitř. Podle různých kamenů můžeme už zvenku rozpoznat tři stavební fáze. Střední část s nejmenšími kvádry pochází z původního kostela, který r. 1426 vysvětil bamberský biskup. (Dokument v základním kameni byl znovu zazděn, spolu s nádobou s relikviemi, které údajně patřily patronovi kostela.) V roce 1669 byla loď kostela prodloužena na západ a v letech 1791-95 byl zvětšen presbytář. Přes dveře na jihu byly instalovány starší epitafy pro dvě děti z let 1596 a 1598. Připomínají tehdejší vysokou dětskou úmrtnost. Proti dvouposchoďovým barokním galeriím s květinovou dekorací a šroubovitými sloupy jsou velká okna, která prostor prosvětlují. Vedle kazatelny z r. 1699 jsou vidět pozůstatky pozdně středověké nástěnné malby. Kdysi patřily do pašijového cyklu. Jednoduchý, ale elegantní štuk na stropě zobrazuje ornamenty, anděly a mušle.

Objevovat
kostel.

Farní kostel sv. Lukáše
Kirchberg 17
91358 Kunreuth

Pondělí, Úterý, Středa, Čtvrtek, Pátek, Sobota, Neděle 09:00-19:00
Kostel je otevřen od dubna (od Květné neděle) do listopadu (1. Adventu).

Evang.-Luth. Pfarramt Kunreuth
09199 235
pfarramt.kunreuth@elkb.de
kunreuth-evangelisch.de

  • Parkování osobních automobilů
  • Veřejná doprava
  • Gastronomie
  • Prohlídky kostela

Prozkoumat
okolí.

Vyplatí se rozhlédnout i dál než jen z věže kostela: mnoho kostelů leží na krásných cyklotrasách, turistických stezkách nebo poutních cestách. Všechny najdete přehledně na následující mapě. Také pamětihodnosti v blízkém okolí. Odkazy vedou na webové stránky měst a obcí i církevních sborů a příslušné turistické informace.

Cyklistické trasy, poutní a turistické cesty v okolí tohoto kostela:

Reichswald-Fränkische Schweiz-Radweg 42 km Forchheim Land FO 5 45 km Wanderwegenetz Kulturerlebnis Fränkische Schweiz 300 km

Navštívit
událost.

Další akce na webových stránkách sboru nebo na portálu Evangelische Termine (Evangelické termíny).