Farní kostel sv. Matouše, Hiltpoltstein

Postaven na skalách a mezi nimi

Vedle hradu stojí kostel vystavěný na skále, obklopený malebnými stěnami francké Jury. Od vesnice vedou strmé stezky až ke kostelu, v němž obyvatelé vždy znovu hledali a nacházeli ochranu. V dobách reformace se hradní kaple začala využívat jako vesnický kostel. Guvernéři jmenovaní svobodným císařským městem v Norimberku zajistili, že kostel mohl být několikrát restaurován, rozšířen a umělecky zařízen, zejména nejcennějším kusem, který předtím patřil k norimberskému dominikánskému klášteru:
Pašijový oltář vytvořil kolem roku 1420 neznámý umělec, který se po tomto díle nazývá „mistrem hiltpoltesteinského oltáře“. Vnitřní desky ukazují bičování, posměch a Ježíšovo ukřižování. Později byla na něj umístěna barokní přístavba se sluncem a Božím jménem „Jahwe“. Také víko křtitelnice je až z doby kolem r. 1700, kdy byla pořízena i zpovědnice. Soudní úředník Hirschdörfer věnoval kostelu krucifix na východní stěně. Tělo ukřižovaného vzniklo kolem roku 1400. Mezi léty 1699 až 1706 je datovaná nádherná vyřezávaná kazatelna se sloupky, které obepínají vinné listy, hrozny, ovoce a mušle, korunuje ji slunce se svatozáří.

Objevovat
kostel.

Farní kostel sv. Matouše
Hinterer Berg 3
91355 Hiltpoltstein

Pondělí, Úterý, Středa, Čtvrtek, Pátek, Sobota 09:00-18:00
Neděle 10:30-18:00
Kostel je otevřen o nedělích po bohoslužbě do 18 hod.

Evang.-Luth. Pfarramt Hiltpoltstein
09192 9918945
pfarramt.hiltpoltstein@elkb.de
hiltpoltstein-evangelisch.de

  • Gastronomie
  • Prohlídky kostela

Prozkoumat
okolí.

Vyplatí se rozhlédnout i dál než jen z věže kostela: mnoho kostelů leží na krásných cyklotrasách, turistických stezkách nebo poutních cestách. Všechny najdete přehledně na následující mapě. Také pamětihodnosti v blízkém okolí. Odkazy vedou na webové stránky měst a obcí i církevních sborů a příslušné turistické informace.

Cyklistické trasy, poutní a turistické cesty v okolí tohoto kostela:

Casanovas Ausritt 191 km Erlangen-Pegnitztal-Radweg 61 km Wanderwegenetz Kulturerlebnis Fränkische Schweiz 300 km Jakobsweg Hof-Bayreuth-Nürnberg 183 km Forchheim Land FO 7 – Brauerei-Tour 36 km Rund um Hiltpoltstein 9 km Zwei-Täler-Wanderung 11 km Zu den Kirschen- und Hopfengaerten 9.6 km Durch Wald und Flur 14.3 km Auf dem alten Kirchenweg 7.5 km Zur Trubachquelle 12 km Rund um den Eschenberg 5.4 km Obstlerrunde – durch malerische Landschaften und Obstplantagen 37.7 km Hildpolds Höhenflug 16 km Markgrafenkirchen und sehr viel mehr
Tour 08: “Fränkische Schweiz Süd”
37 km

Navštívit
událost.

Další akce na webových stránkách sboru nebo na portálu Evangelische Termine (Evangelické termíny).