Farní kostel sv. Michaela, Unterrodach

Kostel vorařů

V roce 1806 dostali konečně evangelíci v Unterrodachu svůj vlastní kostel. Byl postaven kolem katolické kaple. Před tím museli evangelíci, kteří tvořili většinu, chodit na bohoslužby do Fischbachu, kde měli vlastní kruchtu. Voroplavbu na Rodachu, která toto místo výrazně ovlivnila, připomíná kotva a model voru. Rodinami vorařů byl také darován obraz s večeří Páně. Na rozdíl od jiných kostelů není poslední večeře Ježíšova s jeho učedníky umístěna na predele přímo nad oltářním stolem, ale výjev najdeme na kazatelně. Také novogotickou křtitelnici věnovali kostelu voraři.
K „markrabskému stylu“ patří i oltář s vestavěnou kazatelnou, na jehož vrcholku je Boží oko v trojúhelníku se svatozáří. To vyzařuje také ze stropu kostela na modrém nebi. Varhany s barokním prospektem zdobí po stranách dva andělé s trubkami a lemují tak iniciály místní vrchnosti. Nejstarší ze tří procesních křížů z r. 1712 byl pravděpodobně převzat z jednoho ze sousedních evangelických kostelů. Je nádherně vyzdoben a svou dedikací připomíná, že každý musí zemřít.
Také zvenku zaujme kostel sv. Michaela spletitě tvarovanými portály a fasádou namířenou do ulice.

Objevovat
kostel.

Farní kostel sv. Michaela
Kirchplatz 1
96364 Marktrodach

Pondělí, Úterý, Středa, Čtvrtek, Pátek, Sobota, Neděle 09:30-17:00

Evang.-Luth. Pfarramt Unterrodach
09261 3911
pfarramt.unterrodach@elkb.de
dekanat-kronach-ludwigsstadt.de

  • Bezbariérově přístupné
  • Parkování osobních automobilů
  • Parkování autobusů
  • Veřejná doprava
  • Gastronomie

Prozkoumat
okolí.

Vyplatí se rozhlédnout i dál než jen z věže kostela: mnoho kostelů leží na krásných cyklotrasách, turistických stezkách nebo poutních cestách. Všechny najdete přehledně na následující mapě. Také pamětihodnosti v blízkém okolí. Odkazy vedou na webové stránky měst a obcí i církevních sborů a příslušné turistické informace.

Cyklistické trasy, poutní a turistické cesty v okolí tohoto kostela:

Steinach-Rodach-Radweg 22 km Radrunde Oberfranken 552 km Kronach Land KC 5 – Fischbachtal und Seibelsdorf 11 km Flößerweg 76 km Fischbachgrundweg HRW 8 26 km Rodachtal-Weg KC 11 13 km Frankenweg 520 km Markgrafenkirchen und sehr viel mehr
Tour 14: “Ins Kronacher Land”
44.4 km

Navštívit
událost.

Další akce na webových stránkách sboru nebo na portálu Evangelische Termine (Evangelické termíny).