Farní kostel sv. Mikuláše, Lauenstein

Slunce pod hradem

Na jižní stěně kostelní lodi, která byla postavena v roce 1787, ukazují čas opět sluneční hodiny. Znaky pánů Thúny a markrabat odkazují vzhůru k hradu Lauenstein. Bývalý hradní pán Friedrich von Thüna se podstatně angažoval při reformaci. Patřil k organizátorům únosu Luthera na jeho cestě domů z Wormsu v r. 1521. V době markrabství sloužil hrad jako sídlo úřadu.
V této době byl středověký kostel, z něhož se dodnes zachovala věž, přeměněn na markrabský kostel. Ve světlém, příjemném chrámovém prostoru svítí nad červeným braniborským orlem nahoře na kazatelnovém oltáři zlaté slunce a uzavírá tak trojúhelník jako znamení trojjediného Boha. Nalezneme tu tři ohnivé plameny i hebrejské jméno Boha „Jahwe“.
Ze zchátralé původní stavby se dochovaly velkolepé erby pánů z Thúny, umístěné na zábradlí jejich bývalé lóže, a hlavně obrazy čtyř evangelistů uprostřed s Ježíšem Kristem, světlem světa (1606). Ozdoby na oltáři a na varhanách s nápadně velkými barevnými květy byly převzaty z kostela v Lauenhainu, dva barevně ladící andělé sem sestoupili z hradu teprve v r. 1930. Ten trůní na vrcholku hory od r. 1150, první zmínka o kostelu pochází z r. 1381.

Objevovat
kostel.

farní kostel sv. Mikuláše
Orlamünder Str. 35a
96337 Ludwigsstadt

Pondělí, Úterý, Středa, Čtvrtek, Pátek, Sobota, Neděle 10:00-16:00

Evang.-Luth. Pfarramt Ludwigsstadt
09263 362
pfarramt.ludwigsstadt@elkb.de
dekanat-kronach-ludwigsstadt.de

  • Bezbariérově přístupné
  • Parkování osobních automobilů
  • Parkování autobusů
  • Veřejná doprava
  • Gastronomie
  • Prohlídky kostela

Prozkoumat
okolí.

Vyplatí se rozhlédnout i dál než jen z věže kostela: mnoho kostelů leží na krásných cyklotrasách, turistických stezkách nebo poutních cestách. Všechny najdete přehledně na následující mapě. Také pamětihodnosti v blízkém okolí. Odkazy vedou na webové stránky měst a obcí i církevních sborů a příslušné turistické informace.

Cyklistické trasy, poutní a turistické cesty v okolí tohoto kostela:

EuroVelo 13 Iron Curtain Trail 9950 km Mountainbike 1 Rennsteig-Region NORD 40 km Mantelburg-Weg 19 km Burgenweg Frankenwald 137 km Glasmacher-Weg 27 km Lutherweg 1000 km Ameisenweg R 47 11 km FrankenwaldSteigla Wetzsteinmacher-Weg 5 km Frankenwaldsteigla – Von der Burg Lauenstein zur Fischbachsmühle 7 km Markgrafenkirchen und sehr viel mehr
Tour 15: “Rund um Ludwigsstadt”
39 km

Navštívit
událost.

Další akce na webových stránkách sboru nebo na portálu Evangelische Termine (Evangelické termíny).