Farní kostel sv. Osvalda, Untersteinach

Obrazový rej staletí

Často nelze přesně určit, kdy mnohé obrazy vznikly. Celý prostor kostela vypadá jako bohatě zdobená obrázková Bible. Některé obrazy pochází z r. 1497, kdy byl původní starší kostel rozšířen a zřízen pozdně gotický presbytář. Roku 1651 byly postaveny první galerie. Z nich zřejmě pochází malby na deskách, které byly nyní ořezány na podlahu druhé galerie. Stávající obrazy na galerii s mnoha biblickými scénami a nápisy byly namalovány teprve po instalaci nových dřevěných empor v presbytáři a v lodi v letech 1715, popř. 1729/30. Dokládají to letopočty u jmen dárců. Klenba byla barokně vymalována až v roce 1955 – s anděly zvěstujícími slávu Boží hudbou a s květinovou dekorací. Na stropě presbytáře uzavírá kruh svatá Trojice. Výsledkem je bohatě malovaný kostel s pozdně gotickou síťovou klenbou a s dvojitými barokními galeriemi, které se rozprostírají po třech stranách stěn presbytáře.
V oblouku presbytáře stojí kazatelna zdobená sochami, které jsou v markrabských kostelích často: Kristus, Spasitel („Soter“), a čtyři evangelisté na kazatelně, na její stříšce je Vzkříšený s praporem vítězství. Podobná dřevěná plastika se Vzkříšeným Kristem byla začleněna do novogotického oltáře z pozdější doby. Na spodním okraji horní empory se nachází – částečně uměleckým písmem – jména mužů, kteří si koupili místo pod těmito nápisy.

Objevovat
kostel.

Farní kostel sv. Osvalda
Kirchplatz 1
95369 Untersteinach

Pondělí, Úterý, Středa, Čtvrtek, Pátek, Sobota, Neděle 09:00-16:00
Kostel je otevřen od dubna do října do 18 hod.

Evang.-Luth. Pfarramt Untersteinach
09225 208
pfarramt.untersteinach@elkb.de
pfarrei-untersteinach.de

  • Bezbariérově přístupné
  • Parkování osobních automobilů
  • Parkování autobusů
  • Veřejná doprava
  • Gastronomie
  • Prohlídky kostela

Prozkoumat
okolí.

Vyplatí se rozhlédnout i dál než jen z věže kostela: mnoho kostelů leží na krásných cyklotrasách, turistických stezkách nebo poutních cestách. Všechny najdete přehledně na následující mapě. Také pamětihodnosti v blízkém okolí. Odkazy vedou na webové stránky měst a obcí i církevních sborů a příslušné turistické informace.

Cyklistické trasy, poutní a turistické cesty v okolí tohoto kostela:

Steinach-Rodach-Radweg 22 km Kulmbach Land KU 1 91 km Kulmbach Land KU 3 – Talsenken + Bergrücken = Frankenwald 32 km Main-Radweg (Weißer Main) 538 km Fränkische Linie 28 km FrankenwaldSteig 244 km Markgrafenkirchen und sehr viel mehr
Tour 12: “Am Fuß des Frankenwaldes”
46.4 km

Navštívit
událost.

Další akce na webových stránkách sboru nebo na portálu Evangelische Termine (Evangelické termíny).