Farní kostel Šimona a Judy, Marlesreuth

Barevný přepych pod šedou břidlicovou střechou

Pod břidlicovou střechou, tak typickou v tomto regionu, která také pokrývá celou věž a západní zeď, svítí bílá zeď malého kostela. Uvnitř najdete nečekanou barokní nádheru. Evangelium je zvěstováno prostřednictvím obrazů a barevných soch, stejně jako kazatelna, která je ve středu oltáře. Kostel vybavili příslušníci dvorních uměleckých rodin Knoll a Lohe. Patřil dlouho k farnosti v Selbitz, ačkoliv světští páni byli v tomto příhraničním regionu většinou z Wildensteinu a Pressecku.
Oltář s vestavěnou kazatelnou se čtyřmi evangelisty, žehnajícím Spasitelem uprostřed a s otevřeným nebem nad ní vyřezal sochař Johann Nikolaus Knoll. Od něj pochází i křtitelnice, která se dříve při křtu spouštěla ze stropu. V 19. století zmizela v podkroví a dnes je připevněna ke sloupu. Původní varhanní prospekt J. N. Knolla, se nedochoval, ale své místo nad oltářem si zachoval. Z dřívějšího oltáře pocházejí nejstarší kousky kostela: obrázky svatých na zdi. Kovový lesk oltáře a křtitelnice obstaral Matthäus Lohe a Heinrich Samuel Lohe. Ti vytvořili také malbu na galeriích a 25 obrazů v polích kazetového stropu. Je tu představena celá historie spasení od stvoření až po vylití Ducha svatého o Letnicích.

Objevovat
kostel.

Farní kostel Šimona a Judy
Johann-Thomas-Munzert-Str. 9
95119 Naila

Pondělí, Úterý, Středa, Čtvrtek, Pátek, Sobota, Neděle 09:00-18:00
Kostel je otevřen od dubna do září celý týden, od října do března jen o nedělích.

Evang.-Luth. Pfarramt Marlesreuth
09282 1250
pfarramt.marlesreuth@elkb.de
marlesreuth-evangelisch.de

Prozkoumat
okolí.

Vyplatí se rozhlédnout i dál než jen z věže kostela: mnoho kostelů leží na krásných cyklotrasách, turistických stezkách nebo poutních cestách. Všechny najdete přehledně na následující mapě. Také pamětihodnosti v blízkém okolí. Odkazy vedou na webové stránky měst a obcí i církevních sborů a příslušné turistické informace.

Cyklistické trasy, poutní a turistické cesty v okolí tohoto kostela:

Hof Land HO 4 – Kleine und mittlere Textiltour 39 km Hof Land HO 12 – Tour zur Kur 34 km Hof Land HO 2 – Selbitztal-Radweg 37 km Hof Land HO 3 – Saale-Selbitz Tour 60 km Döbraberg-Weg OS 45 24 km Frankenweg 520 km Weberhaus-Weg DÖ 11 6 km Marlesreuther Sagenweg 7 km Ozünderweg 35 km Museumsweg 55 km Paradies-Weg OS 26 11 km Markgrafenkirchen und sehr viel mehr
Tour 16: “Im östlichen Frankenwald”
40 km

Navštívit
událost.

Další akce na webových stránkách sboru nebo na portálu Evangelische Termine (Evangelické termíny).