Farní kostel sv. Valburgy, Benk

Boží dvorní kostel

V tomto kostele, všeuměleckém díle vytvořeném nejlepšími umělci regionu, se otvírá samo nebe. Na stropě září Boží sláva. Ze zlatého trojúhelníku prorážejí paprsky světla mezi bílými oblaky do celého prostoru. Andělé s tvářemi dětí a žen tvoří nebeský dvůr a – stejně jako Boží oko – přátelsky shlížejí na lidi. Dvorní štukatér J. F. Andreioli vytvořil hezké výrazné obličeje, „privilegovaný dvorní malíř“ H. S. Lohe namaloval strop s obrazy k žalmovým veršům. V pestrých barvách vymaloval i celý kostel.
Markrabě Friedrich pravděpodobně nemohl přispět penězi, když po požáru musel být kostel v letech 1741-49 nově postaven. Ale nechal připevnit svůj erb k varhanám a jeho „F“ vidíme i na kazatelně. Na oltáři s kazatelnou nevidíme žádný kříž, oltář je v červené a zlaté barvě. Jen procesní kříže připomínají Ježíšovu smrt. Vzkříšený se však objevuje v aureole a svatozáři jako vítěz nad smrtí a zdraví žehnající rukou. Mojžíš jako dárce zákona a Áron jako velekněz odkazují k spáse skrze Krista. Oltář s vestavěnou kazatelnou zhotovil stejně jako křtitelnici s andělem, vzácný dvoustranný ambon a varhanní prospekt dvorní sochař J. G. Räntz. Na původně dochovaných lavicích jsou ukázky umělecky vymalovaných čísel, která určují, kdo si příslušné místo pronajal.
Ze středověkého poutního kostela se na zdi kostela dochovala pouze kamenná deska se scénou ukřižování. Mohutnou věž ke svému starému kostelu musel nechat postavit v polovině třicetileté války nevelký místní sbor z vlastních zdrojů.

Objevovat
kostel.

Farní kostel sv. Valburgy
Kirchenring 1
95463 Bindlach

Tento kostel momentálně není otevřen veřejnosti. Otevření kostela se připravuje.

Evang.-Luth. Pfarramt Bad Berneck
09273 501 17 31
benk-evangelisch@web.de
e-kirche.de

  • Parkování osobních automobilů
  • Parkování autobusů
  • Veřejná doprava
  • WC
  • Prohlídky kostela

Prozkoumat
okolí.

Vyplatí se rozhlédnout i dál než jen z věže kostela: mnoho kostelů leží na krásných cyklotrasách, turistických stezkách nebo poutních cestách. Všechny najdete přehledně na následující mapě. Také pamětihodnosti v blízkém okolí. Odkazy vedou na webové stránky měst a obcí i církevních sborů a příslušné turistické informace.

Cyklistické trasy, poutní a turistické cesty v okolí tohoto kostela:

Obermain-Frankenwald-Tour 236 km Radrunde Oberfranken 552 km Bayreuth Land BT 32 – Entlang der Goldberge und Geseeser Höhe 19 km Bayreuth Land BT 37 – Trebgasttal-Tour 41 km Jean-Paul-Weg 200 km Markgrafenkirchen und sehr viel mehr
Tour 13: “Rund um Schloss Himmelkron”
47 km

Navštívit
událost.

Další akce na webových stránkách sboru nebo na portálu Evangelische Termine (Evangelické termíny).