Farní kostel sv. Vavřince, Muggendorf

Svatý ve středu

V Muggendorfu bylo objeveno Franské Švýcarsko. V 19. století studenti z Erlangenu upozornili na divokou romantickou krajinu a přilákali sem první turisty. Kostel sv. Vavřince s mohutnou věží však na svém návrší trůní mnohem déle. Zatímco v jiných markrabských kostelích byly sochy svatých odstaveny na půdě nebo umístěny na okraj oltáře, zde zaujímá socha patrona kostela centrální místo přímo na oltáři. Vavřinec má liturgické roucho katolického jáhna, a to krátce po náboženské válce. Stejně jako Petr a Pavel vedle něj, je i on svědkem víry v Ježíše Krista Vzkříšeného, který je nad ním. Ukřižovaný na galerii naproti kazatelně je obklopen věncem andělů. Bůh Otec se zeměkoulí v ruce na něj ukazuje z oblaků.
Oltář postavil pro nový kostel v r. 1661 některý z umělců z Kulmbachu, snad Johann Brenck, poté, co byl r. 1632 ve třicetileté válce zničen starý oltář z období pozdní gotiky. Křititelnice z r. 1667 vyzdobená plody a andělskými hlavami nese slavnostní korunu se spoustou zlata. Během renovace roku 1785 bylo do kostela přivedeno více světla typickými kulatými okny a odstraněním zadní stěny oltáře. V r. 1805 byl kostel jednotně vymalován a byly přemalovány obrazy na galeriích ze 17. století. Část z nich zůstala zachována a je nyní vidět na spodní galerii. Také lustr, dříve jediné osvětlení kostela, pochází z této doby.

Objevovat
kostel.

Farní kostel sv. Vavřince
Kirchgasse 5
91346 Wiesenttal

Pondělí, Úterý, Středa, Čtvrtek, Pátek, Sobota, Neděle 10:00-15:00
Kostel je otevřen od března do října denně od 9:00 do 20:00.

Evang.-Luth. Pfarramt Muggendorf
09196 327
pfarramt.muggendorf@elkb.de
muggendorf-evangelisch.de

  • Bezbariérově přístupné
  • Parkování osobních automobilů
  • Parkování autobusů
  • Nabíjecí stanice pro elektrická kola
  • Nabíjecí stanice pro elektromobily
  • Veřejná doprava
  • WC
  • Gastronomie
  • Prohlídky kostela

Prozkoumat
okolí.

Vyplatí se rozhlédnout i dál než jen z věže kostela: mnoho kostelů leží na krásných cyklotrasách, turistických stezkách nebo poutních cestách. Všechny najdete přehledně na následující mapě. Také pamětihodnosti v blízkém okolí. Odkazy vedou na webové stránky měst a obcí i církevních sborů a příslušné turistické informace.

Cyklistické trasy, poutní a turistické cesty v okolí tohoto kostela:

Die Burgenstraße 950 km Casanovas Ausritt 191 km Forchheim Land FO 10 – “Spielend radeln” durchs Wiesenttal 17 km Gößweinstein-Radweg 30 km Fränkische Schweiz-Radweg 66 km Wanderwegenetz Kulturerlebnis Fränkische Schweiz 300 km Leo-Jobst-Weg 75 km Frankenweg 520 km Radrunde Oberfranken 552 km Markgrafenkirchen und sehr viel mehr
Tour 07: “Fränkische Schweiz Mitte”
40 km

Navštívit
událost.

Další akce na webových stránkách sboru nebo na portálu Evangelische Termine (Evangelické termíny).