Farní kostel sv. Zuzany, Plech

Drahokam na dálnici a turistické stezce

V době první zmínky o kapli z r. 1408 ležela obec Plech na dálkové obchodní cestě z Norimberku do Prahy. Kaple byla zasvěcena svatému Mikuláši, patronovi cestujících a poutníků. Dnes se místo někdejšího trhu nachází na dálnici A 9. Kostel byl po husitské bouři v r. 1430 nově vystavěn a zasvěcen sv. Zuzaně, oné mladé ženě ze Starého zákona, která se málem stala obětí sexuálního násilí. Na hranici markrabství a Svobodného císařského města Norimberku přidal markrabě Alexander ke svému „A“ nad kazatelnou ještě svůj titul „purkrabí z Norimberka“ (B.Z.N.).
V kostele udává tón Ježíš. Na nádherném procesním kříži směřuje k hrobu. Nad markraběcími iniciálami zdraví Vzkříšený s praporem vítězství a se stejnou svatozáří jako na kříži. Uprostřed kazatelny zvedá Spasitel (Sótér) pravici k požehnání. Čtyři evangelisté nahoře a apoštol Petr a Pavel ho dosvědčují. Oltář s vestavěnou kazatelnou bayreuthského sochaře Johanna Caspara Fischera z r. 1731 byl do novostavby převzat r. 1784. Při stavbě došlo ke sporům s farářem Johannem Davidem Möckelem, jehož portrét lze vidět za oltářem. Na obou zpovědnicích vpravo a vlevo je letopočet 1782. Odpuštění hříchů uzavírá nebesa.

Objevovat
kostel.

Farní kostel sv. Zuzany
Kirchenweg 3
91287 Plech

Pondělí, Úterý, Středa, Čtvrtek, Pátek, Sobota, Neděle 09:00-17:00
Kostel je otevřen od dubna do října do 19 hod.

Evang.-Luth. Pfarramt Plech
09244 9163
Pfarramt.Plech@elkb.de
plech-evangelisch.de

  • Bezbariérově přístupné
  • Parkování osobních automobilů
  • Parkování autobusů
  • Nabíjecí stanice pro elektrická kola
  • Nabíjecí stanice pro elektromobily
  • Veřejná doprava
  • WC
  • Gastronomie
  • Prohlídky kostela

Prozkoumat
okolí.

Vyplatí se rozhlédnout i dál než jen z věže kostela: mnoho kostelů leží na krásných cyklotrasách, turistických stezkách nebo poutních cestách. Všechny najdete přehledně na následující mapě. Také pamětihodnosti v blízkém okolí. Odkazy vedou na webové stránky měst a obcí i církevních sborů a příslušné turistické informace.

Cyklistické trasy, poutní a turistické cesty v okolí tohoto kostela:

Bayreuth Land BT 20 28 km Fränkischer Gebirgsweg 428 km Plech – Naturkundlicher Rundwanderweg 41 km Plecher Höhlenweg 9 km Casanovas Ausritt 191 km Erlangen-Pegnitztal-Radweg 61 km KulturLandschaftsweg Plech 8 km Plecher Kirchenrundweg 7.4 km Großer Berg Runde 3.5 km Großer Rundwanderweg Plech (Fränkische Schweiz-Veldensteiner Forst) 21.9 km Veldensteiner Forst Runde zwischen Plech und Mosenberg 16 km Markgrafenkirchen und sehr viel mehr
Tour 06: “Durch den Veldensteiner Forst”
43 km

Navštívit
událost.

Další akce na webových stránkách sboru nebo na portálu Evangelische Termine (Evangelické termíny).