Městský kostel sv. Mikuláše, Marktleuthen

Múzy vedou ke kázání

Vstup na kazatelnu lemují múzy z řeckého světa bohů. Na kazatelně i na oltáři, které se do kostela dostaly v r. 1641 po velkém požáru, je stále cítit duch renesance. Na kazatelně se mezi evangelisty a anděly zvěčnili i řezbáři Peter a Adam Eck z Chebu. Oltář s obrazem Poslední večeře Páně (1643) byl doplněn v baroku (kolem r. 1710) zobrazením Svaté Trojice a andělů na vršku oltáře a na ohrádce před oltářem. Ti nahradili múzy.
Ze 48 polí na stropě kostela pocházejících ze stejné doby byly na 24 z nich zobrazeny scény z Nového zákona, na nichž se podíleli stejným dílem Matthes Gebhardt a Johann Jakob Radius. Pod tím byly objeveny části původního stropu (Kornährendecke) z r. 1641, pomalovaného květinami, andělskými hlavami a ornamenty. Anděl na křtitelnici je dílem bayreuthského sochaře Franze Schuha (1780) a až do r. 1935 měl na hlavě železný prstenec. Na něm bylo upevněno lano, kterým byl při křtu nebeský posel spouštěn ze stropu. Varhanní skříň z r. 1791 je zachována ještě v rokokovém stylu a je na nich červený braniborský orel, ačkoliv markrabě Alexander už svou vládu předal Prusům. Malovaná barokní dvojitá galerie byla v roce 1935 nahrazena jednoduchou v novorenesančním slohu a byla doplněna varhanní emporou za oltářem.
Adresa kostela „Marktplatz 1“ a bezprostřední blízkost radnice dokazují těsné spojení s obcí, která bylo v roce 1954 povýšena na město.

Objevovat
kostel.

Městský kostel sv. Mikuláše
Marktplatz 1
95168 Marktleuthen

Pondělí, Úterý, Středa, Čtvrtek, Pátek, Sobota, Neděle 09:00-12:00
Kostel je otevřen od dubna do října do 17 hodin.

Evang.-Luth. Pfarramt Marktleuthen
09285 395
pfarramt.marktleuthen@elkb.de
marktleuthen-evangelisch.de

  • Parkování osobních automobilů
  • Parkování autobusů
  • Nabíjecí stanice pro elektromobily
  • Veřejná doprava
  • Gastronomie

Prozkoumat
okolí.

Vyplatí se rozhlédnout i dál než jen z věže kostela: mnoho kostelů leží na krásných cyklotrasách, turistických stezkách nebo poutních cestách. Všechny najdete přehledně na následující mapě. Také pamětihodnosti v blízkém okolí. Odkazy vedou na webové stránky měst a obcí i církevních sborů a příslušné turistické informace.

Cyklistické trasy, poutní a turistické cesty v okolí tohoto kostela:

Technikgeschichte und verwunschene Täler 42 km Wunsiedel Land WUN 15 – Egerradweg 55 km Egerweg 49 km Rundwanderweg 7 Marktleuthen 8 km Pilgerweg Via Porta Kloster Volkenroda-Abtei Waldsassen 86 km Wunsiedel Land WUN 1 – Sechsämter Radweg 95 km Wunsiedel Land WUN 5 – Im Hufeisen 41 km Markgrafenkirchen und sehr viel mehr
Tour 21: “Am Großen Kornberg”
45 km

Navštívit
událost.

Další akce na webových stránkách sboru nebo na portálu Evangelische Termine (Evangelické termíny).