Vesnický kostel, Pilgramsreuth

Brambory a umění

Kolem roku 1647 začali zemědělci v Pilgramsreuth zřejmě jako první v Německu pěstovat brambory na svých polích. Byl to jejich revoluční příspěvek v době častých hladomorů. Existují i jiné důvody, proč má obec tak vznešený a umělecky vyzdobený kostel. Už před reformací, ale ještě i dlouho po ní, přitahovala četné poutníky mariánská pouť. Svědčí o tom gotická socha Marie s Ježíškem, která stojí nyní u severní stěny, a několik přemalovaných nástěnných maleb. Kaple, o níž je první zmínka v r. 1308, byla v 15. století výrazně rozšířena. Tři vrstvy nástěnných maleb se překrývají, jako poslední vznikl v roce 1520 velký obraz sv. Kryštofa.
Původní gotická stavba má bohatou barokní výzdobu. Galerie byly postaveny v letech 1687/88, po nich „ženské lavice“ v přízemí, za nimi mírně vyvýšená místa pro pány. Zhotovili je zruční místní tesaři, stejně jako krásně zdobenou lavici pro faráře. Barevně je vyzdobil bayreuthský Johann Heinrich Schertel a spolu se svým kolegou Heinrichem Matthiasem Lohem z Hofu vytvořil na galeriích a lavicích 100 obrazů s biblickými scénami. Malou „šlechtickou galerii“ zakoupil „povšechný sbor ve Fohrenreuthu“ a dodnes ji používá jako své stálé místo.
Mistrovskými díly dvorního sochaře Eliase Räntze jsou kazatelna (1684) a oltář (1710). Kazatelnu s Kristem Spasitelem a apoštoly nese Mojžíš držící tabulky zákona. Celá postava vypadá velmi expresivně. Stříšku kazatelny obývají andělé a evangelisté a archanděl Michael je nad nimi. Na oltáři jsou dole dvě vánoční scény, nad nimi přitahuje pozornost trojrozměrná „Poslední večeře“. Kristovo ukřižování, vzkříšení a nanebevstoupení dovršuje spasitelnou událost, o které svědčí Petr a Pavel a kterou chválí andělé. Křtitelnice ve tvaru zeměkoule a procesní kříž představují další důležité prvky barokního interiéru.

Objevovat
kostel.

Vesnický kostel
Pilgramsreuth
95511 Rehau

Pondělí, Úterý, Středa, Čtvrtek, Pátek, Sobota, Neděle 10:00-18:00
Tento kostel momentálně není otevřen veřejnosti. Návštěvníci mohou do kostela nahlédnout přes „Fohrenreuthskou galerii“.

Evang.-Luth. Pfarramt Pilgramsreuth
09283 81203
pfarramt.pilgramsreuth@elkb.de
dekanat-hof.de

Prozkoumat
okolí.

Vyplatí se rozhlédnout i dál než jen z věže kostela: mnoho kostelů leží na krásných cyklotrasách, turistických stezkách nebo poutních cestách. Všechny najdete přehledně na následující mapě. Také pamětihodnosti v blízkém okolí. Odkazy vedou na webové stránky měst a obcí i církevních sborů a příslušné turistické informace.

Cyklistické trasy, poutní a turistické cesty v okolí tohoto kostela:

Wunsiedel Land WUN 2 – Zwischen Selb und Kornberg 31 km Hof Landkreis HO 11 – hinauf zum Kornberg 31 km Oberkotzau – Großer Kornberg 14 km Europäischer Fernwanderweg E3 – Etappe von Mitwitz nach Münchberg 84 km Durch Bayerns steinreiche Ecke 203 km Siebensterntour 155 km

Navštívit
událost.

Další akce na webových stránkách sboru nebo na portálu Evangelische Termine (Evangelické termíny).