Galerie

Galerie (případně kruchty) jsou kamenné nebo dřevěné vestavby v kostelích, srovnatelné s balkóny v divadle. Varhanní či chórové galerie, kůry, nabízejí vyvýšené místo pro církevní hudbu. V evangelických kostelích byly stavěny galerie, aby se vytvořila pohodlná místa k sezení pro všechny návštěvníky bohoslužeb. Ze všech míst měl být dobrý oční kontakt mezi návštěvníky a farářem.

(Bild: In der Hofer Hospitalkirche  sind nicht nur die Brüstungen mit biblischen Bildern bemalt, sondern auch die Unterseiten der Emporen.)