Kazatelnový oltář

Oltář s vestavěnou kazatelnou představuje zvláštnost luterských kostelů a je typickým znakem těch markrabských (i když není ve všech). Znamená to, že kazatelna je vestavěna doprostřed oltáře. Tím je zdůrazněno, že zvěstování Božího slova stojí v centru bohoslužby. Kázání a svátost večeře Páně, které se slaví u oltáře, patří pevně dohromady. A pokud se nad oltářem nacházejí i varhany, je zřejmé, že také církevní hudba slouží ke zvěstování.

Nejstarší takový oltář se nachází v zámecké kapli paláce Wilhelmsburg ve Schmalkaldenu v Durynsku a byl postaven v letech 1585 až 1590.