Koruna života

Zaslíbení ze Zjevení Janova „Buď věrný až do smrti a dám ti korunu života“ (Zj 2,10) hraje důležitou roli zejména v barokním období. Na náhrobcích a epitafech korunu podávají andělé či ruka z nebe. Zemřelé očekává nebeská odměna, pokud si na zemi zachovají víru. Těm žijícím alegorie s korunou, vavřínovým věncem a palmovou ratolestí zaslibuje nebeské znamení vítězství (hřbitovní kostel v Münchenbergu, farní kostel ve Weidenbergu). Na druhé straně stojí ženská postava s kalichem a křížem a vyzývá jako Ježíš k vypití hořkého kalicha utrpení a nesení jeho kříže.

Na obrázku: Na epitafu jednoho faráře v Mistelbachu podává nebeská ruka korunu života „věrnému služebníkovi“.

Alegorie s korunou nebo vavřínovým věncem připomíná řeckou bohyni vítězství Nike, jak stojí na mnoha sloupech vítězství (např. v Berlíně). Vítězný vojevůdce byl v antice při svém návratu z bitvy poctěn vavříny. V raném křesťanství se věnec proměnil ve znamení mučedníků, kteří za věrnost víře zaplatili životem. V markrabských kostelích tyto symboly slouží k útěše věřících. Všem je zaslíbena vítězná cena, protože Ježíš Kristus ve svém vzkříšení porazil moc zla a slibuje nebeskou slávu, i když nyní ještě cesta prochází mnoha utrpeními.

Na obrázku: Ženská postava na pravé straně oltáře weidenberského kostela sv. Michaela nese znamení vítězství: korunu, vavřínový věnec a palmovou ratolest.