Michael

Archanděla Michaela lze nalézt v judaismu, křesťanství i islámu. U proroka Daniela se zjevuje jako strážný anděl izraelského lidu. Ve Zjevení sv. Jana ve 12. kapitole poráží ďábla v podobě draka. Toto zobrazení lze vidět v různých kostelech, ale také v Andělském hradu (Castel Sant’Angelo) v Římě, v klášteře Mont-Saint-Michel ve Francii nebo na zámku ve Schwerinu. Po bitvě na Lechu se v roce 955 Michael stal patronem Svaté říše římské a později Německa. Bylo mu zasvěceno mnoho kostelů a hovořilo se o „německém Michaelovi“. Ale Michael se stal velmi populární i ve Francii poté, co měl v roce 1425 vyzvat Pannu Orleánskou k boji za osvobození. Ve středověku měl funkci „vážného duší“, který váží duše zemřelých a soudí je. Na znaku města Ludwigsstadt (na obrázku z městského kostela sv. Michaela) se ďábel pokouší stáhnout druhou misku vah dolů, ale neuspěje.

V markrabských kostelích stává archanděl Michael jako přemožitel ďábla nahoře na stříšce kazatelny (viz obr. z kostela v Bergu) nebo na oltáři (v Thalmässingu), kde má jinak místo vzkříšený Kristus. Tak odkazuje na Ježíše Krista, který ve svém zmrtvýchvstání porazil smrt a moc zla. Svým jménem Michael skládá vyznání slávy Boží, protože v hebrejštině toto slovo znamená „Kdo je jako Bůh“. V kostele v Rugendorfu je nad obrazem Michaela nahoře na oltáři Boží jméno Jahwe – Hospodin.

 

Michael: Symbol vzkříšeného.