Farní kostel, Kirchgattendorf

Krabička na klenoty

Malý kostel překvapí svou hojností uvnitř. Když do něj vstoupíte, padne váš pohled na oltář s vestavěnou kazatelnou a triumfální oblouk gotického presbytáře. Z bílého podkladu vystupují postavy. Zvěstují, co pro nás Kristus udělal: ustanovení večeře Páně úplně dole, scéna ukřižování vpravo a bronzový had vlevo, nad tím vzkříšení a prorok Jonáš. Ve středu kazatelny stojí Spasitel, obklopený čtyřmi evangelisty. A nad vším září zlatý trojúhelník s třemi ohnivými plameny. Toto mistrovské dílo, stejně jako bohatě zdobený prospekt varhan vytvořil sochař Wolfgang Adam Knoll z Hofu. Z díla jeho otce Johanna Nikolause Knolla byly převzaty pouze postavy na kazatelně a křtitelnice.
Mnohem starší je krucifix v životní velikosti s pravými vlasy. Vznikl už v r. 1460, během barokní éry kostela skončil na půdě a teprve od r. 1938 je zase zpátky v kostele. Zvláštností jsou také gotické dřevořezby na chrámových lavicích z r. 1509. Je pravděpodobné, že jde o poslední dochovaný exemplář tohoto starého hofského řezbářského umění s technikou vypalování podle šablon. Mariánský oltář, který kdysi stával v kostele, se nyní nachází v katedrále v Bamberku. Na zděné pohřebiště dřívějších patronů vedou kovové dveře, na jejichž vnitřní straně je velká kostra, která nám připomíná naši pomíjivost. Za obrazy na galeriích malíře Radiuse z Krichenlamitz jsou „židle pro muže“, které vypadají jako jednoduché trámky bez opěradel. Na pohodlnějších „židlích pro ženy“ dole si ještě můžete přečíst jména jejich dřívějších majitelů.

Objevovat
kostel.

Farní kostel
Kirchberg 6
95185 Gattendorf

Tento kostel momentálně není otevřen veřejnosti.

Evang.-Luth. Pfarramt Gattendorf
09281 40361
pfarramt.gattendorf@elkb.de
kirche-gattendorf.de

  • Parkování osobních automobilů
  • Parkování autobusů
  • WC
  • Gastronomie
  • Prohlídky kostela

Prozkoumat
okolí.

Vyplatí se rozhlédnout i dál než jen z věže kostela: mnoho kostelů leží na krásných cyklotrasách, turistických stezkách nebo poutních cestách. Všechny najdete přehledně na následující mapě. Také pamětihodnosti v blízkém okolí. Odkazy vedou na webové stránky měst a obcí i církevních sborů a příslušné turistické informace.

Cyklistické trasy, poutní a turistické cesty v okolí tohoto kostela:

Bayerisches Vogtland – Vom Golddorf Kirchgattendorf zum Museumsdorf Mödlareuth 31 km Hof Land HO 9 – Grenztour 2 51 km Wanderweg der Deutschen Einheit 1080 km Sächsischer Jakobsweg (und Jakobsweg Vogtland) Bautzen-Dresden-Hof 300 km EuroVelo 13 Iron Curtain Trail 9950 km Radrunde Oberfranken 552 km Markgrafenkirchen und sehr viel mehr
Tour 19: “Im Hofer Land”
35 km

Navštívit
událost.

Další akce na webových stránkách sboru nebo na portálu Evangelische Termine (Evangelické termíny).