Farní kostel, Mangersreuth

Nebe plné útěchy a radosti

Uvnitř impozantního kostela návštěvníka ohromí modrá klenutá obloha pokrytá třpytivými hvězdami, které na valenou klenbu namaloval dvorní malíř Friedrich Müller v roce 1780. Uprostřed svítí svatozář se zlatým trojúhelníkem a Božím jménem „Jahwe“ v kruhu mraků, obklopena třinácti (!) anděly. Dva velcí a menší cherubíni v oblacích ukazují nástroje Kristova utrpení a radují se ze znamení spásy. Na stěně presbytáře se zjevuje anděl v jasném světle a předává Ježíšovi kalich v Getsemanské zahradě, zatímco učedníci spí.
Pod tím je excentricky umístěný oltář. Za ním je bývalý presbytář. Vrací se ke kapli sv. Marie, oblíbenému poutnímu místu ve středověku. Když byl kostel po husitské bouři v r. 1430 znovu stavěn a zvětšen (1491), ušetřili si stavitelé drahou stavbu základů a kostel vestavěli do stráně.
Po dalším zničení kostela ve druhé markrabské válce (1553) trvalo až do r. 1720, než bylo možné kostel z iniciativy vzpurného magistra Goldnera obnovit. Oltář se vzkříšeným Kristem pochází z dílny Eliase Räntze, kazatelna byla vestavěna později, takže vznikl typický kazatelnový oltář. Prostá křtitelnice z pískovce vpravo od něj ukrývá cennou cínovou mísu, která je ze stejného roku jako archaická postnička, pokladnička na finanční dary (1720). Zvláštností je zobrazení Krista na spodní severní galerii: horní část těla vyčnívá nad podlahu, spodní část byla zničena při přestavbě galerie.

Objevovat
kostel.

Farní kostel
Magister-Goldner-Platz 1a
95326 Kulmbach

Pondělí, Úterý, Středa, Čtvrtek, Pátek, Sobota, Neděle 08:00-18:00
V zimních měsících je kostel otevřen až do tmy.

Evang.-Luth. Pfarramt Kulmbach-Mangersreuth
09221 7181
pfarramt.mangersreuth@elkb.de
mangersreuth-evangelisch.de

  • Parkování osobních automobilů
  • Veřejná doprava
  • Gastronomie
  • Prohlídky kostela

Prozkoumat
okolí.

Vyplatí se rozhlédnout i dál než jen z věže kostela: mnoho kostelů leží na krásných cyklotrasách, turistických stezkách nebo poutních cestách. Všechny najdete přehledně na následující mapě. Také pamětihodnosti v blízkém okolí. Odkazy vedou na webové stránky měst a obcí i církevních sborů a příslušné turistické informace.

Cyklistické trasy, poutní a turistické cesty v okolí tohoto kostela:

Kulmbach Land KU 8 24 km Kulmbach Land – Proßer Leitenweg RWF 63 17 km Edelmann-Ring-Weg 31 km Die Burgenstraße 950 km Kulmbach Land KU 1 91 km Kulmbach Land KU 9 – 5 Täler-Tour am Obermain 29 km Main-Radweg (Roter Main) 557 km Main-Radweg (Weißer Main) 538 km Mitteleuropa-Route-EuroVelo 4 5100 km Obermain-Frankenwald-Tour 236 km Radweg D11 Ostsee-Oberbayern 1694 km Saar-Mosel-Main – D-Route 5 987 km Markgrafenkirchen und sehr viel mehr
Tour 10: “Rund um den Mainzusammenfluss”
37 km
Markgrafenkirchen und sehr viel mehr
Tour 11: “Rund um die Plassenburg”
42 km

Navštívit
událost.

Další akce na webových stránkách sboru nebo na portálu Evangelische Termine (Evangelické termíny).