Farní kostel sv. Jakuba a Erharda, Rugendorf

Konvalinky a lilie

„Můj přítel je jako lilie mezi bodláky.“ Tento verš z písně Šalomounovy, sbírky milostných písní, najdete ve zpovědnici, zřejmě nejcennějším kusu kostela. Přítelem se tu míní Ježíš, přítel hříšníků. Lilie je však obklopena jedovatými konvalinkami. Vedle na oltáři stojí Petr s velkým zlatým klíčem, uprostřed Kristus, Spasitel, sotér, s obrázkem zeměkoule s křížem a vpravo patron kostela Jakub, poutník s holí. Andělé a scéna ukřižování korunují oltář, který sbor v r. 1663 sám financoval, jak hrdě prohlašuje nápis. Postavy vyřezal Johann Georg Brenck, stejně tak vyřezal i víko křtitelnice nahoře s Janem Křtitelem. Toto umělecké dílo nyní zdobí novogotický kámen. Uprostřed prostorného presbytáře stojí ještě jedna, starší, v archaickém kulatém tvaru, kterou sbor v roce 1667 také financoval.
Baroni z Waldenfelsu nechali kapli ze 14. století rozšířit a přebudovat. V barokním období byly pole pozdně gotické klenby i rovný strop vymalovány a ozdobeny štukem. Dvojité galerie a lavice byly vymalovány. Pro jednotlivá pole na zábradlí galerií byla částečně použita květinová výzdoba, částečně erby a hlavně biblické výjevy se jmény dárců. Obě malby na varhanním kůru jsou obzvláště nápadné: andělé v nebi a všichni vykoupení oslavují Boha Otce a Beránka. Pestrými květinami jsou ozdobeny také lavice pánů z Waldenfelsu i lavice na klekání před oltářem (1780) a ambon (1761). Cenné náhrobky připomínají šlechtice a duchovenstvo.

Objevovat
kostel.

Farní kostel sv. Jakuba a Erharda
Dorfplatz 1
96365 Rugendorf

Pondělí, Úterý, Středa, Čtvrtek, Pátek, Sobota, Neděle 09:00-17:30
Kostel je otevřen od dubna do října.

Evang.-Luth. Pfarramt Rugendorf
09223 214
pfarramt.rugendorf@elkb.de
e-kirche.de

  • Bezbariérově přístupné
  • Parkování osobních automobilů
  • Veřejná doprava
  • Gastronomie
  • Prohlídky kostela

Prozkoumat
okolí.

Vyplatí se rozhlédnout i dál než jen z věže kostela: mnoho kostelů leží na krásných cyklotrasách, turistických stezkách nebo poutních cestách. Všechny najdete přehledně na následující mapě. Také pamětihodnosti v blízkém okolí. Odkazy vedou na webové stránky měst a obcí i církevních sborů a příslušné turistické informace.

Cyklistické trasy, poutní a turistické cesty v okolí tohoto kostela:

Obermain-Frankenwald-Tour 236 km Kulmbach Land KU 7 – Durch Bauerndörfer am Fuß der Frankenwaldhöhen 12 km Technikgeschichte und verwunschene Täler 42 km Steinach-Rodach-Radweg 22 km Katzbach-Weg KU 54 12 km Jura-Weg KC 63 11 km FrankenwaldSteigla Rund um die Gaasleitn 16 km Kulmbach Land KU 3 – Talsenken + Bergrücken = Frankenwald 32 km Markgrafenkirchen und sehr viel mehr
Tour 12: “Am Fuß des Frankenwaldes”
46.4 km
Markgrafenkirchen und sehr viel mehr
Tour 14: “Ins Kronacher Land”
44.4 km

Navštívit
událost.

Další akce na webových stránkách sboru nebo na portálu Evangelische Termine (Evangelické termíny).