Farní kostel sv. Martina, Töpen

V moři květin

Vnitřek kostela je všude bohatě zdoben květinami. Na stropě, na parapetech galerií a na lavicích, dokonce i na oltáři s vestavěnou kazatelnou, všude jsou vidět jemné barevné květinové dekorace zdobené modrými stužkami. Kostel r. 1769 vyzdobil malíř jménem Schneider ve stylu lidového malířství. I oba andělé na vršku kazatelny drží v rukou květiny. Na některých polích parapetů jsou erby místních šlechtických rodin, jejichž příslušníci byli v kostele pohřbíváni až do r. 1802. Ze čtyř šlechtických lóží se zachovala jen jedna. Obrazy na galeriích, namalované podle předloh Matthäuse Meriana, darovala kostelu pravděpodobně zdejší šlechtická rodina Oertelů.
Když byl kostel v letech 1711-15 nově postaven a oproti předchozí kapli zvětšen, byly z ní převzaty pozdně gotické dřevěné plastiky (císař Jindřich II. a jeho manželka Kunhuta a Marie a Jan ze scény ukřižování) a byly použity při stavbě oltáře. Ten ušel jen těsně zkáze v 19. století. Dva dřevěné krucifixy vedle oltáře, jakož i dva zvony z roku 1470 pocházejí pravděpodobně z původní pozdně středověké kaple. Z varhan, postavených r. 1770 varhanářem Wieglebem v Kulmbachu, se zachovala jen varhanní skříň ze Steinmeyerových varhan z roku 1906. Na galerii nad kazatelnou varhany přebírají hudební část zvěstování a zvou k naladění na radost z Božího stvoření.

Objevovat
kostel.

Farní kostel sv. Martina
Kirchstr. 5
95183 Töpen

Pondělí, Úterý, Středa, Čtvrtek, Pátek, Sobota, Neděle 10:00-16:00
Kostel je otevřen od dubna do září do 18 hod.

Evang.-Luth. Pfarramt Töpen
09295 333
pfarramt.toepen@elkb.de
kirchengemeinde-toepen.de

  • Bezbariérově přístupné
  • Parkování osobních automobilů
  • Parkování autobusů
  • Veřejná doprava
  • Gastronomie
  • Prohlídky kostela

Prozkoumat
okolí.

Vyplatí se rozhlédnout i dál než jen z věže kostela: mnoho kostelů leží na krásných cyklotrasách, turistických stezkách nebo poutních cestách. Všechny najdete přehledně na následující mapě. Také pamětihodnosti v blízkém okolí. Odkazy vedou na webové stránky měst a obcí i církevních sborů a příslušné turistické informace.

Cyklistické trasy, poutní a turistické cesty v okolí tohoto kostela:

EuroVelo 13 Iron Curtain Trail 9950 km Hof Land HO 9 – Grenztour 2 51 km Bayerisches Vogtland – Vom Golddorf Kirchgattendorf zum Museumsdorf Mödlareuth 31 km Leuchtholzweg 18 km Mödlareuther Weg 18 km Streitbergweg 13.5 km Markgrafenkirchen und sehr viel mehr
Tour 18: “Ins bayerische Vogtland”
38 km

Navštívit
událost.

Další akce na webových stránkách sboru nebo na portálu Evangelische Termine (Evangelické termíny).