Farní kostel, Trogen

Vítězství Ukřižovaného

Napravo od oltáře visí cenný starý kříž, který vytvořil kolem roku 1500 Peter Breuer ze Cvikova, žák Tilmanna Riemenschneidera. Pod hustě spletenou korunou trnů vypadá Kristova tvář pokojně. Na stole oltáře s kazatelnou stojí starý oltářní kříž. Obojí vyřezal Wolfgang Adam Knoll v letech 1748/49. Za ním slaví Ježíš se svými učedníky ve slavnostní síni poslední večeři. Uprostřed kazatelny připomíná výjev ukřižování, že „Slovo z kříže“ stojí v centru evangelického kázání. Dokonce i svatozář úplně nahoře, která obklopuje holubici jako součást svaté Trojice, má tvar kříže. A Vzkříšený pod ní nese na praporu vítězství znamení kříže. Autorem křtitelnice ve tvaru anděla v pestrých šatech a s velkými zlatými křídly je také Wolfgang Adam Knoll. Křestní miska má podobu vavřínového věnce, který je zaslíben jako znamení vítězství těm, kdo se i v utrpení a nouzi drží věrně víry. Stejně jako jinde byl dříve anděl spouštěn při křtu na laně ze stropu.
Když byl dřívější kostel, kterému hrozilo zřícení, v roce 1747 díky svým mecenášům, pánům z Hofu, konečně nově přestavován, byly obrazy z malířské dílny rodiny Lohe v Hofu, které předtím zdobily strop a emporu, poněkud bezohledně umístěny na druhou galerii, byly oříznuty, částečně byly zaměněny dřevěné desky a biblické scény z Merianovy bible byly přeházeny. Zachována zůstala varhanní skříň, zdobená výraznými ornamenty, která původně zakrývala hudební nástroj firmy Heidenreich ze Silbermannovy školy. Bývalý mateřský sbor v Hofu – kostel sv. Vavřince přenechal nástroj zdejšímu kostelu při renovaci v letech 1888/89.

Objevovat
kostel.

Farní kostel
Kirchstr. 2
95183 Trogen

Pondělí, Úterý, Středa, Čtvrtek, Pátek, Sobota, Neděle 09:00-16:00
Kostel je otevřen od května do října do 18 hod.

Evang.-Luth. Pfarramt Trogen
09281 43384
pfarramt.trogen@elkb.de
kirchengemeinde-trogen.de

  • Parkování osobních automobilů
  • Parkování autobusů
  • Veřejná doprava
  • Gastronomie
  • Prohlídky kostela

Prozkoumat
okolí.

Vyplatí se rozhlédnout i dál než jen z věže kostela: mnoho kostelů leží na krásných cyklotrasách, turistických stezkách nebo poutních cestách. Všechny najdete přehledně na následující mapě. Také pamětihodnosti v blízkém okolí. Odkazy vedou na webové stránky měst a obcí i církevních sborů a příslušné turistické informace.

Cyklistické trasy, poutní a turistické cesty v okolí tohoto kostela:

Hof Land HO 8 – Grenz-Tour 1 38 km Bayerisches Vogtland – Vom Golddorf Kirchgattendorf zum Museumsdorf Mödlareuth 31 km EuroVelo 13 Iron Curtain Trail 9950 km Jakobsweg Via Imperii Teilabschnitt Leipzig-Hof 192 km Hof Land HO 9 – Grenztour 2 51 km Markgrafenkirchen und sehr viel mehr
Tour 18: “Ins bayerische Vogtland”
38 km

Navštívit
událost.

Další akce na webových stránkách sboru nebo na portálu Evangelische Termine (Evangelické termíny).