Kostel míru, Berndorf

Elegantní formy, jemná výzdoba

Obě galerie s mramorovým zábradlím se elegantně vznášejí v oválném prostoru kostela. Horní galerie rámuje varhany, které se tyčí nad oltářem a kazatelnou. Spodní galerie se klene nad kazatelnou a zdůrazňuje tak místo kázání. Oltář a kazatelna z šedého štukového mramoru stojí za sebou, je to stará forma kazatelnového oltáře. Nad světlým prostorem s bílými stěnami a velkými okny se klene štukový strop, mistrovské dílo v rokokovém slohu. Zdobí ho bílé ornamenty na růžovém pozadí. V obrazových znázorněních můžeme vidět hlavy andělů nad kazatelnou, ženskou tvář na spodní straně zadní galerie a procesní kříž z roku 1750, z novější doby pak oltářní kříž a Vzkříšeného s taneční lehkostí – obojí od bamberského umělce R. Bauer-Haderleina.
Název „Kostel míru“ svědčí o zvláštním příběhu: Když hrozilo nebezpečí sedmileté války, složil říšský hrabě von Giech přísahu, že pokud bude jeho země ušetřena, postaví nový kostel. Když se tak stalo, rohodl se obnovit nejhorší ze svých pěti kostelů. Stavbou nového kostela pověřil v r. 1764 stavebního mistra J. Th. Nißlera v Berndorfu. Na patronát svobodných říšských hrabat von Giechových ukazují iniciály nad varhanami, propracovaný erb na západní vnější stěně a labuť na kostelní věži. V nedaleké faře se narodil Carl von Linde, vynálezce zmrzlinového stroje.

Objevovat
kostel.

Kostel míru
Berndorf 38
95349 Thurnau

Pondělí, Úterý, Středa, Čtvrtek, Pátek, Sobota, Neděle 09:00-18:00
Kostel je otevřen od Velikonoc až do díkčinění (začátek října).

Evang.-Luth. Pfarramt Berndorf (seit 01.01.2023 im Gemeindezentrum Lichtblick, Hutschdorfer Str. 6, 95349 Thurnau)
09228 97770
pfarramt.berndorf@elkb.de
e-kirche.de

  • Parkování osobních automobilů
  • Parkování autobusů
  • Prohlídky kostela

Prozkoumat
okolí.

Vyplatí se rozhlédnout i dál než jen z věže kostela: mnoho kostelů leží na krásných cyklotrasách, turistických stezkách nebo poutních cestách. Všechny najdete přehledně na následující mapě. Také pamětihodnosti v blízkém okolí. Odkazy vedou na webové stránky měst a obcí i církevních sborů a příslušné turistické informace.

Cyklistické trasy, poutní a turistické cesty v okolí tohoto kostela:

Obermain-Frankenwald-Tour 236 km Kulmbach Land KU 10 27 km Magnusweg 27 km Thurnau-Schirradorf – Rundweg gelber Ring 15 km Kulmbach Land KU 1 91 km Kulmbach Land KU 11 – Töpfervielfalt auf der Juraroute 20 km Kulmbach Land KU 16 31 km Markgrafenkirchen und sehr viel mehr
Tour 09: “Rund um Thurnau”
36 km

Navštívit
událost.

Další akce na webových stránkách sboru nebo na portálu Evangelische Termine (Evangelické termíny).