Kostel nejsvětější Trojice, Neudrossenfeld

K nejvyšší poctě Svaté Trojice

Umělecké dílo, vytvořené ke chvále a slávě trojjediného Boha a jako slavnostní prostor k bohoslužbám. Za nádhernou stavbu s bohatým sochařským dílem, širokým chrámovým prostorem i jeho uměleckou výbavou vděčíme hraběti Philippovi Andreasovi von Ellrodtovi, jehož rodina vlastnila sousední hrad, superintendentu Johannu Christophovi Silchmüllerovi z Kulmbachu, tamnímu stavebnímu mistru Johannu Georgu Hoffmannovi a především štědrému místnímu sboru. Markrabě Friedrich po sobě zanechal své „F“ a svůj velký erb vysoko nad oltářem, příliš mnoho však nepřispěl na financování budovy a práci drahých dvorních umělců. Giovanni Battista Pedrozzi vytvořil nádherný štuk na stropě s anděly, držícími různé symboly, a s rozpínajícími se šlahouny plnými květů a plodů. Dvorní malíř Ernst Wilhelm Wunder zasadil do zlatého rámu obraz nanebevstoupení Krista a kartuše kolem vybarvil „en grisaille“ znázorněním nejdůležitějších zastávek v dějinách spásy.
Oltář s vestavěnou kazatelnou byl složen z různých starších kusů během stavby v letech 1753-57. Jeho centrální část s oběma křídly je pravděpodobně dílem Hanse Süße z Kulmbachu a stejně jako další postavy světců pochází z oltáře sv. Jakuba, který vznikl krátce po roce 1500. Bývalý patron kostela je však zakryt otevřeným křídlem. Přidána byla kazatelna od Johanna Georga Brencka (1680), scéna proměnění Páně na stříšce kazatelny je ovšem poněkud pomatená. Prostor nad kazatelnou zdobí andělé s hudebními nástroji z původních varhan.
Šlechtici měli své vlastní lóže („Herrenstände“). Prostřední šlechtická lóže říšského hraběte von Ellrodta je vytapetována vzácnými malovanými koženými tapetami. Dvůr a urození hosté našli své místo na zvláštních lavicích za dřevěnými mřížemi.

Objevovat
kostel.

Kostel nejsvětější Trojice
Schlossplatz 3
95512 Neudrossenfeld

Pondělí, Úterý, Středa, Čtvrtek, Pátek, Sobota, Neděle 10:00-16:00
Kostel je otevřen od dubna do října denně od 10:00 do 19:00.

Evang.-Luth. Pfarramt Neudrossenfeld
09203 212
pfarramt.neudrossenfeld@elkb.de
kirche-neudrossenfeld.de

  • Bezbariérově přístupné
  • Parkování osobních automobilů
  • Parkování autobusů
  • Veřejná doprava
  • Gastronomie
  • Prohlídky kostela

Prozkoumat
okolí.

Vyplatí se rozhlédnout i dál než jen z věže kostela: mnoho kostelů leží na krásných cyklotrasách, turistických stezkách nebo poutních cestách. Všechny najdete přehledně na následující mapě. Také pamětihodnosti v blízkém okolí. Odkazy vedou na webové stránky měst a obcí i církevních sborů a příslušné turistické informace.

Cyklistické trasy, poutní a turistické cesty v okolí tohoto kostela:

Jakobsweg Neudrossenfeld-Bayreuth 18 km Main-Radweg (Roter Main) 557 km Kulmbach Land KU 1 91 km Kulmbach Land KU 12 17 km Bayreuth Land BT 37 – Trebgasttal-Tour 41 km Kulmbach Land KU 13 18 km Die Burgenstraße 950 km Rotmain-Wanderweg 25 km Markgrafen-Weg 30 km Maintäler Verbindungsweg 20 km Bayreuth Land BT 3 – Von Schloss Fantaisie nach Bayreuth 25 km Kulmbach Land KU 16 31 km Mitteleuropa-Route-EuroVelo 4 5100 km Obermain-Frankenwald-Tour 236 km Radweg D11 Ostsee-Oberbayern 1694 km Saar-Mosel-Main – D-Route 5 987 km Neudrossenfeld-Rundweg durch die Auen des Roten Mains 4.5 km Markgrafenkirchen und sehr viel mehr
Tour 02: “Im Rotmain- und Trebgasttal”
41 km
Markgrafenkirchen und sehr viel mehr
Tour 11: “Rund um die Plassenburg”
42 km

Navštívit
událost.

Další akce na webových stránkách sboru nebo na portálu Evangelische Termine (Evangelické termíny).