Kostel nejsvětější Trojice, Neustadt am Kulm

Markabská nádhera v Horní Falci

Neustadt am Kulm patřil k markrabství Brandenburg-Kullmbach/Bayreuth. Město bylo založeno r. 1370 purkrabím z Norimberka z dynastie Hohenzollernů. Roku 1413 od papeže obdrželi povolení založit karmelitánský klášter. Po reformaci se klášterní kostel změnil na luterský farní kostel. Město dvakrát lehlo popelem: v druhé markrabské válce a v třicetileté válce. Po druhém zničení trvalo dlouho, než mohl být kostel v letech 1708-1720 restaurován – jak typický osud pro markrabské kostely.
Dvorní štukatér Bernardo Quadri vytvořil pro něj tak charakteristickou výraznou výzdobu na stropě a na obloucích a velký markrabský erb nad obloukem presbytáře. Stejně jako tento úplně bílý štuk, vyčnívá z oblouku i kazatelna. Andělé nadnášejí její stříšku, na níž Kristus jako Vzkříšený a vítěz nad smrtí nese červenou vlajku vítězství. V dominantní bílé vyniká červenohnědý mramorový oltář. Nad scénou ukřižování uprostřed vzdávají andělé v nebesích hold Bohu Otci a Duchu svatému. Tak oltář znázorňuje Trojici, které je tento kostel (jako i řada dalších) zasvěcen. Na stropě presbytáře zvěstují andělé se stuhami s nápisy slávu trojjediného Boha, který stojí nade vší lidskou nadvládou. Tři stropní malby v lodi kostela znázorňují narození a nanebevstoupení Krista a vylití Ducha svatého letnicích. Nebe se klene nad člověkem, Bůh sestupuje a Kristus, který do nebe vstupuje, říká: Aj, já jsem s vámi vždy, až do konce světa.

Objevovat
kostel.

Kostel nejsvětější Trojice
Neues Tor 5
95514 Neustadt am Kulm

Pondělí, Úterý, Středa, Čtvrtek, Pátek, Sobota, Neděle 10:00-16:00
Kostel je otevřen od dubna do října denně od 9:00 do 18:00.

Evang.-Luth. Pfarramt Neustadt am Kulm
09648 272
pfarramt.neustadt.kulm@elkb.de
neustadtamkulm-evangelisch.de

  • Bezbariérově přístupné
  • Parkování osobních automobilů
  • Parkování autobusů
  • Gastronomie
  • Prohlídky kostela

Prozkoumat
okolí.

Vyplatí se rozhlédnout i dál než jen z věže kostela: mnoho kostelů leží na krásných cyklotrasách, turistických stezkách nebo poutních cestách. Všechny najdete přehledně na následující mapě. Také pamětihodnosti v blízkém okolí. Odkazy vedou na webové stránky měst a obcí i církevních sborů a příslušné turistické informace.

Cyklistické trasy, poutní a turistické cesty v okolí tohoto kostela:

Leuchtenberg-Tour 360 km Vulkantour 59 km Neustadt an der Waldnaab Land NEW 24 24 km Neustadt an der Waldnaab Land NEW 25 12 km Bayreuth Land BT 24 – Rundweg 20 km Ringwallweg bei Neustadt am Kulm 2 km Unterer Rundweg bei Neustadt am Kulm 4 km Casanovas Ausritt 191 km Creußen-Radweg 45 km Haidenaab-Radweg 91 km Markgrafenkirchen und sehr viel mehr
Tour 05: “In die Oberpfalz”
51 km

Navštívit
událost.

Další akce na webových stránkách sboru nebo na portálu Evangelische Termine (Evangelické termíny).