Městský kostel sv. Vavřince, Thurnau

Vláda a víra

Území pánů hradu z Thurnau, svobodných císařských hrabat von Giech a baronů von Künßberg nebylo velké, ale jejich šlechtické lóže na západní straně kostela je jedinečné. Jejich postavení odpovídá, že horní vytápěná lóže přesahuje přes spodní a má vlastní zastřešený přístup k zámku. Toto mistrovské dílo vytvořil bayreuthský dvorní sochař Elias Räntz, který zhotovil i oltář. Mecenáši měli právo být pohřbeni v kostele, o čemž svědčí náhrobní kameny na stěnách.
Víra se má probudit zvěstováním. Kazatelna vyčnívá do prostoru. Byla vyzdobena štukem Bernardina Quadriho, který zhotovil i anděly a ornamenty na stropě. Masívní postavy nejsou kolorovány. Oltářní obraz ukazuje Krista vyučujícího, což je poněkud vzácné téma. Obraz je uváděn portikem. Nad oltářem jsou varhany, jejichž prospekt je připisován Johannu Gabrielu Räntzovi (1767). I hudba slouží zvěstování.
Nástropní malby Gabriela Schreyera a Johanna Raaba uprostřed ukazují vylití Ducha svatého o letnicích, kolem dokola jsou nejdůležitější zastávky v životě Ježíšově. Po stranách vidíme v symbolickém znázornění poselství víry. Pietistický farář, který podnítil přestavbu kostela, magistr Georg Christoph Brendel, určil témata, která ve svém hlubším smyslu měla být pochopena asi pouze zasvěcenými.

Objevovat
kostel.

Městský kostel sv. Vavřince
Kirchplatz 1
95349 Thurnau

Tento kostel momentálně není otevřen veřejnosti.

Evang.-Luth. Pfarramt Thurnau
09228 97770
Pfarramt.Thurnau@elkb.de
de.wikipedia.org

  • Parkování osobních automobilů
  • Parkování autobusů
  • Nabíjecí stanice pro elektrická kola
  • Nabíjecí stanice pro elektromobily
  • Veřejná doprava
  • WC
  • Gastronomie
  • Prohlídky kostela

Prozkoumat
okolí.

Vyplatí se rozhlédnout i dál než jen z věže kostela: mnoho kostelů leží na krásných cyklotrasách, turistických stezkách nebo poutních cestách. Všechny najdete přehledně na následující mapě. Také pamětihodnosti v blízkém okolí. Odkazy vedou na webové stránky měst a obcí i církevních sborů a příslušné turistické informace.

Cyklistické trasy, poutní a turistické cesty v okolí tohoto kostela:

Obermain-Frankenwald-Tour 236 km Kulmbach Land KU 1 91 km Kulmbach Land KU 16 31 km Kulmbach Land KU 11 – Töpfervielfalt auf der Juraroute 20 km Magnusweg 27 km Rundweg Thurnau 6 km Thurnau-Schirradorf – Rundweg gelber Ring 15 km Östlicher Albrandweg – Teilabschnitt Thurnau 214 km Kulmbach Land KU 10 27 km Zum Mittelpunkt Oberfrankens und zum Magnusturm 15 km Markgrafenkirchen und sehr viel mehr
Tour 09: “Rund um Thurnau”
36 km

Navštívit
událost.

Další akce na webových stránkách sboru nebo na portálu Evangelische Termine (Evangelické termíny).