Špitální kostel, Bayreuth

Barokní přepych pro chudé, staré a nemocné

Od středověku se starala občanská špitální nadace, která patří církvi dosud, o chudé, staré a nemocné ve městě. Aby tím nepřišel zkrátka duchovní život, patřil k tomu kostel. Jako „protislužbu“ za bezplatnou péči se v něm zdejší obyvatelé při každodenních bohoslužbách museli modlit za město. Původní budovy byly věnovány svaté Alžbětě Durynské.
Když v polovině 18. století hrozilo zřícení kostela, nechala markrabata vybudovat nádhernou novostavbu v rokokovém stylu, kterou postavili stejní architekti a umělci, kteří stavěli zámecký kostel (Schlosskirche). Ze starého kostela byly převzaty jen obrazy ze zábradlí galerií. Velká okna na jižní straně a bělostné stěny celý prostor rozjasňují. Zlaté postavy a ornamenty mu propůjčují vznešenost a lesk. V centru stojí zvěstování křesťanského poselství: kazatelna uprostřed oltáře, nad ní varhany, protože i hudba slouží zvěstování. Po stranách stojí Petr a Pavel a andělé přinášejí zvěst z nebes. Velká nástropní malba znázorňuje povolání proroka Izajáše. Anděl mu očišťuje rty hořícím uhlem, aby mohl jako hříšný člověk vzít do úst Boží slovo. Nad tím se zjevuje sám Bůh, obklopen sborem andělů, kteří k němu volají „Svatý, svatý, svatý“. Čtyři medailony v rozích stropu připomínají Boží smlouvu s člověkem.
Na markrabský kostel neobvykle velkolepě a barvitě vystupuje východní fasáda směrem k náměstí. Boží sláva se třpytí ve svatozáři kolem trojúhelníku s ohnivým plamenem. Čtyři hlavní ctnosti vyzývají kolemjdoucí ke křesťanskému způsobu života.

Objevovat
kostel.

Špitální kostel
Maximilianstr. 64
95444 Bayreuth

Pondělí, Úterý, Středa, Čtvrtek, Pátek 09:00-17:00
Sobota 09:00-13:00
Neděle 11:00-13:00
Otevřeno do 17:00 v neděli během festivalové sezóny.

Hospitalstiftung
0921 76 43 90
verwaltung@hospitalstift-bayreuth.de
stadtkirche-bayreuth.de

  • Bezbariérově přístupné
  • Parkování autobusů
  • Nabíjecí stanice pro elektrická kola
  • Nabíjecí stanice pro elektromobily
  • Veřejná doprava
  • Gastronomie
  • Prohlídky kostela

Prozkoumat
okolí.

Vyplatí se rozhlédnout i dál než jen z věže kostela: mnoho kostelů leží na krásných cyklotrasách, turistických stezkách nebo poutních cestách. Všechny najdete přehledně na následující mapě. Také pamětihodnosti v blízkém okolí. Odkazy vedou na webové stránky měst a obcí i církevních sborů a příslušné turistické informace.

Cyklistické trasy, poutní a turistické cesty v okolí tohoto kostela:

Jakobsweg Hof-Bayreuth-Nürnberg 183 km Fichtelgebirgs-Radweg 83 km Main-Radweg (Roter Main) 557 km Pegnitz-Radweg 82 km Pottenstein-Radweg 48 km Bayreuth Land BT 7 21 km Bayreuth Land BT 8 28 km Radrunde Oberfranken 552 km Fränkische Schweiz-Radweg 66 km Haidenaab-Radweg 91 km Nortwaldweg – Fernwanderweg 88 km Jean-Paul-Weg 200 km Rotmain-Wanderweg 25 km

Navštívit
událost.

U tohoto kostela nejsou žádné události.

Další akce na webových stránkách sboru nebo na portálu Evangelische Termine (Evangelické termíny).