Zámecký kostel Panny Marie, Bayreuth

Wilhelminino dědictví

Z terasy zámeckého kostela s bustou umělecky založené markraběnky Wilhelminy se otevírá výhled k Markrabské opeře, památce ze seznamu světového kulturního dědictví. Pracovali na ní stejní architekti a umělci, které nechal markrabě Friedrich a jeho manželka postavit nový kostel ve „Starém zámku“ pro dvorní sbor. Stará kaple z r. 1668 vyhořela s celou budovou. Říká se, že knížata se kvůli tomu nezlobila, novostavba poskytla místo pro reprezentativní pohřebiště. Když vláda v r. 1791 přešla na Prusy, používal se kostel jako sklad zbraní. V r. 1810, po připojení markrabství k Bavorsku, převedl bavorský král kostel na katolickou farnost. Tak je dnes zámecký kostel jediným katolickým markrabským kostelem.
Podle toho byl kostel také upraven: oltář s vestavěnou kazatelnou byl odstraněn, varhany byly přemístěny z oltářní strany na místo markraběcí lóže. Zachoval se stropní štuk umělce J. B. Pedrozziho, na němž je symbolicky zobrazeno spasení člověka skrze utrpení a smrt Krista. K vidění jsou náhrobky markraběcího páru a jejich dcery Friederike Sophie v jejich hrobce. Poničené stropní malby dvorního malíře E. W. Wundera byly při renovaci v r. 2019 nahrazeny novými malbami sladěnými s barokním stylem. Stejně jako původní obrazy znázorňují narození a nanebevstoupení Krista a čtyř evangelistů. Namísto iniciály „F“ markraběte Friedricha září nad oltářním prostorem zlatý trojúhelník ve svatozáři, symbol slávy trojjediného Boha.

Objevovat
kostel.

Zámecký kostel Panny Marie
Schlossberglein 1
95444 Bayreuth

Pondělí, Úterý, Středa, Čtvrtek, Pátek, Sobota, Neděle 07:30-16:00
Kostel je otevřen od dubna do října do 19 hod.

Pfarramt Unsere liebe Frau, Schlosskirche
0921 65427
schlosskirche.bayreuth@erzbistum-bamberg.de
schlosskirche-bayreuth.kirche-bamberg.de

  • Bezbariérově přístupné
  • Parkování osobních automobilů
  • Parkování autobusů
  • Nabíjecí stanice pro elektrická kola
  • Nabíjecí stanice pro elektromobily
  • Veřejná doprava
  • WC
  • Gastronomie
  • Prohlídky kostela

Prozkoumat
okolí.

Vyplatí se rozhlédnout i dál než jen z věže kostela: mnoho kostelů leží na krásných cyklotrasách, turistických stezkách nebo poutních cestách. Všechny najdete přehledně na následující mapě. Také pamětihodnosti v blízkém okolí. Odkazy vedou na webové stránky měst a obcí i církevních sborů a příslušné turistické informace.

Cyklistické trasy, poutní a turistické cesty v okolí tohoto kostela:

Fichtelgebirgs-Radweg 83 km Main-Radweg (Roter Main) 557 km Pegnitz-Radweg 82 km Pottenstein-Radweg 48 km Bayreuth Land BT 7 21 km Bayreuth Land BT 8 28 km Radrunde Oberfranken 552 km Fränkische Schweiz-Radweg 66 km Haidenaab-Radweg 91 km Jakobsweg Hof-Bayreuth-Nürnberg 183 km Jean-Paul-Weg 200 km Rotmain-Wanderweg 25 km Nortwaldweg – Fernwanderweg 88 km Bayreuth Land BT 3 – Von Schloss Fantaisie nach Bayreuth 25 km Bayreuth Radring – Schleife A 15 km Bayreuth Radring – Schleife D 19 km Casanovas Ausritt 191 km Die Burgenstraße 950 km Mitteleuropa-Route-EuroVelo 4 5100 km Obermain-Frankenwald-Tour 236 km Radweg D11 Ostsee-Oberbayern 1694 km Saar-Mosel-Main – D-Route 5 987 km Thermentour 125 km Markgrafenkirchen und sehr viel mehr
Tour 01: “Bayreuth – Bindlach”
20 km
Markgrafenkirchen und sehr viel mehr
Tour 04: “Rund um die Rotmainquelle”
47 km

Navštívit
událost.

U tohoto kostela nejsou žádné události.

Další akce na webových stránkách sboru nebo na portálu Evangelische Termine (Evangelické termíny).