Andreioli

Jeronimo Francesco Andreioli (také Andreoli a četné další přepisy), narozen v roce 1700 v Muzzanu u Lugana, zemřel v roce 1757 v Drážďanech, pracoval v letech 1739-45 jako dvorní štukatér v Bayreuthu. Po studiích v Norimberku u svého strýce Donata Polli pracoval tento katolický „Ital“ v benediktinském opatství v Ottobeurenu, v biskupské rezidenci v Eichstättu, v městském farním kostele v Hilpoltsteinu a v řadě dalších katolických kostelů. V evangelickém markrabství ztvárnil kostely – hlavně jejich stropy – v Aufsess, v Benku, Trebgastu a kolegiátním kostele v Bayreuthu. Jeho díla lze kromě toho obdivovat i ve Starém paláci v Ermitáži. Kromě štukových ornamentů v rokokovém stylu jsou zvlášť působivé i jednotlivé tváře andělů – navzdory použití odlévacích forem, které s sebou pravděpodobně přinesl z jiných míst.

Jako jeden z představených katolické obce v Bayreuthu se u markraběte Friedricha zasadil o to, aby jeho obec měla vlastní bohoslužebný prostor ve Friedrichstrasse. Až do jeho náhlého odchodu do Drážďan (kvůli spolupráci na katolickém dvorním kostele), kam ho následovala i jeho rodina, vedl život „gastarbeitera“. Církevní knihy v jeho domově zaznamenávají křest jeho dětí a kmotřenců v zimních měsících. U křtu prvního dítěte byl kmotrem pozdější bayreuthský soudní štukatér Giovanni Battista Pedrozzi.

 

Na obrázku: Štukový strop v kostele sv. Jana v Trebgastu od Andreioliho – výjimečně zůstal nevymalován.

 

Literatura: Wolfgang Jahn, Stukkaturen des Rokoko. Bayreuther Hofkünstler in markgräflichen Schlössern und in Würzburg, Eichstätt, Ansbach, Ottobeuren