Markrabě Georg Wilhelm

1678-1726, doba panování: 1712-1726

Narodil se 16. listopadu 1678 v Bayreuthu jako jediný syn markraběte Christiana Ernsta a jeho druhé manželky Sophie Louise von Württemberg. Jeho kavalírská cesta ho zavedla do Anglie a Holandska. V Amsterdamu pravděpodobně poznal model Řádového kostela – Norderkerk (postaven 1620-23) s půdorysem ve formě řeckého kříže. Lásku k námořnictvu nejspíše získal při jeho studijní cestě k Severnímu moři. Po svém návratu nechal ještě jako dědičný princ založit modelové město „St. Georgen am See“ (dnes čtvrť v Bayreuthu), model lze vidět v bayreuthském parku (Bürgerpark) u „Wilhelminenaue“ nedaleko vchodu z ulice Albrechta Dürera. Barokní komplex zahrnuje Ordenskirche (Řádový kostel), nazývaný „Sophienkirche…“ na počest jeho matky, zámek Ordensschloss (pro jím založený Řád červené orlice), divadlo, pro které napsal G. Ph. Telemann vlastní operu a umělé jezero. Na něm Georg Wilhelm nechal inscenovat námořní bitvy. Mladý princ velel až 2000 vojáků a občanů, kteří museli opakovaně porážet tureckou flotilu, přičemž jich několik bylo zabito. Pro svou další vášeň, lov, nechal postavit lovecké zámky Kasierhammer, Falkenhaube a Thiergarten, ermitáž (Eremitage) a zámek Neustädtlein.

Georg Wilhelm musel čekat až do roku 1712, než mohl převzít vládu po smrti svého otce. Jeho netrpělivé čekání je vyjádřeno na alegorických obrázcích na stropě jeho královské lóže: „Usiluji o vyšší věci“. S rodinou měl méně štěstí: jeho manželka Sophia von Sachsen-Weißenfels, které bylo v době vstupu manželství necelých 15 let, mu lásku neopětovala, ale dala mu důvod k žárlení, proto ji nechal vypovědět do Plassenburgu. Stejný osud postihl jeho jedinou dceru, protože uzavřela svazek nepřiměřený svému stavu a porodila nemanželská dvojčata. Když Georg Wilhelm 18. prosince 1726 v Bayreuthu zemřel, zanikla tím mladší francká linie markrabat, kterou v roce 1603 založil pradědeček Christian.