Novogotika, novogotický

Novogotické kostely jsou k nerozeznání podobné od svých středověkých modelů. Často ale byly napodobeniny gotického stylu až příliš perfektní, takže působí uměle až přeplácaně, formy vypadají tvrdě, postrádají stopy historie. Staré formy nebyly využívány jen při stavbě kostelů. Už v r. 1720 byly v Anglii stavěny zámky ve stylu „Gothik Revival“, např. Westminsterský palác. Král Bedřich Veliký nechal podle britského vzoru postavit v r. 1755 v Postupimi Nauenskou bránu jako první novogotickou stavbu v Německu. Pravděpodobně tím chtěl připomenout moc středověké císařské říše. Tak novogotika dostala národnostní orientaci. K tomu přispělo dílo J. W. Goetha „O německém stavebním umění – Von Deutscher Baukunst“ (1773). Král básníků připsal mylně stavbu štrasburské katedrály geniálnímu německému staviteli. Francouzský původ gotiky byl během klíčícího nacionalismu popírán. Nadšení pro středověké stavby vzbudili taktéž básníci a malíři jako např. Caspar David Friedrich. V novogotickém stylu byly stavěny nejen kostely, ale i radnice (např. v Mnichově), poštovní budovy, školy nebo nádraží. Dokončeny byly i po staletí nedostavěné kostely jako např. katedrála v Kolíně. Romantickou touhu po retrospektivně zaměřené minulosti lze vystopovat i v operách Richarda Wagnera. Tato fáze trvala až do roku 1900.

Kostely předchozích stylů jsou často „purifikovány“, tj. „vyčištěny“ od negotických prvků. Malované stropy byly přemalovány, barokní oltáře, kazatelny, sezení nebo náhrobní kameny byly ničeny, křtitelnice odstraněny. Oltáře s vestavěnou kazatelnou byly od sebe pod vlivem „novoluterství“ odděleny. Zato kostely dostaly zase pestrobarevná okna jako gotické katedrály. Stylem ovšem zapadaly do romantismu. Významným příkladem novogotické purifikace v regionu je bayreuthský městský kostel, jehož celé vybavení coby markraběcího dvorního kostela (s erby, markraběcími vlajkami apod.) bylo zničeno s výjimkou renesančního oltáře, který kvůli nedostatku peněz nebyl nahrazen již schváleným exemplářem „řezbářské gotiky“. Dnes již památková péče novogotiku uznává.

(Foto: Anděl s křížem na gotické kazatelně městského kostela v Bayreuthu, 1848)